دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر دانشجویان دکترا بخوانند تا خوشحال شوند

طرح حمایت مالی از دانشجویان دوره دکترای داخل کشور از مهر ماه امسال اجرا می شود .

به گزارش واحد مرکزی خبر معاون دانشجویی وزیرعلوم ، تحقیقات و فناوری درگردهمایی معاونان دانشجویی ، فرهنگی، مدیران کل امور دانشجویی و مدیران کل امور فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در همدان گفت: در این طرح 50 درصد کمکهای مالی را دانشگاههای سراسر کشور و بقیه را معاونتهای دانشجویی و پژوهشی وزارت علوم تأمین خواهند کرد .

دکتر ملاباشی همچنین با اشاره به اینکه ایجاد زورخانه در برخی از دانشگاههای کشور با استقبال دانشجویان روبه رو شده است ، گفت وزارت علوم 50 درصد هزینه های ساخت زورخانه را در دانشگاههای کشور می پردازد .

گردهمایی معاونان دانشجویی، فرهنگی، مدیران کل امور دانشجویی و مدیران کل امور فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با هدف تبادل و انتقال تجربه های موفق دانشگاهها در حوزه های فرهنگی ، دانشجویی، آشنایی با مشکلات دانشگاهها و تدوین سیاستها و اعلام برنامه های سال تحصیلی 88 – 89 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در حوزه های رفاهی و فرهنگی به شرکت کنندگان دیروز – شنبه – در همدان آغاز شد و تا روز دوشنبه ادامه دارد .