دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر چرا انصراف از پيگيري، تعبير به تزلزل شد؟

رخدادهايي که پس از روز 22 خرداد بروز يافت، حاوي مسائل بسياري است که بحث و بررسي هر يک از آنها فرصت و مجالي بيشتر مي‌طلبد، اما به هر حال، بررسي اين نکته که هر يک از بازيگران اين عرصه چگونه و با چه هدفي نقش خود را ايفا کرده‌اند، ضروري به نظر مي‌رسد.
دغدغه‌اي که سبب شد تا اين مطلب به نگارش در آيد، تصور نادرستي بود که از نحوه عملکرد محسن رضايي در فرآيند اتفاقات پس از روز رأي‌گيري، در اذهان عمومي شکل گرفت. اين تصور نادرست، هرچند از سوي برخي به صورت عمدي و با اهداف خاص پردازش و عمومي شد، اما به هر حال لازم است نکاتي در اين مورد بازگو شود تا وجدان عمومي بتواند منصفانه به قضاوت بنشيند.

1) فرداي روز رأي‌گيري دکتر رضايي با انتشار بيانيه‌اي با تبريک اين حماسه ملي و تاريخي به محضر مردم و رهبري، سپاس و قدرداني خود را از حضور پر شور مردم در انتخابات اعلام کرد و اين نعمت بزرگ الهي را به محضر رهبر انقلاب تبريک گفت و به دو نکته دیگر هم اشاره کرد: الف) در این انتخابات، مردم دغدغه هایی دارند که جنابعالی به عنوان فصل الخطاب می توانید به آنها پایان دهید.ب) هرکس که از سوی نهادهای رسمی به عنوان رئیس جمهور معرفی شود، مورد حمایت خواهد بود. نکته‌اي که اما متأسفانه در اين مورد پيشامد کرد اين بود که صداوسيما عمدا يا سهوا اين پيام را به گونه‌اي منعکس کرد که تصور شد اين پيام، تبريک به دکتر احمدي نژاد بوده و محسن رضايي با اين تبريک از حق خود و موکلينش در پيگيري نقاط ابهام موجود در پرونده انتخابات گذشته است.

2) پس از آنکه رهبر معظم انقلاب با درايت لازم، قانون را فصل‌الخطاب حل مسائل پيش آمده معرفي کردند، محسن رضايي که کلام و منش رهبري را همواره فصل‌الخطاب دانسته، با اين تأکيد رهبري، راه را براي پيگيري جدي مسايل و مشکلات خود، هموارتر ديد و لذا با پرهيز از هرگونه فرافکني و تحريک احساسات عمومي و با هدف احقاق حق مردم، مسير قانوني را براي روشن شدن ابهامات برگزيد و اطلاعيه‌هايي مبتني بر حرکت بر مبناي قانون و دوري از التهابات و تشنجات بي‌اثر صادر کرد که همگي در «» منتشر شد. وي همچنين در يکي از اين پيامها، هم مردم و هم نيروهاي انتظامي و امنيتي را به مدارا دعوت کرد.

3) رضايي در گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما باز هم با تأکيد بر حق مردم و ذکر اين نکته که در اين دوره حادثه مبارکي روي داده و آن هم اين است که مردم، رأي خود را به مثابه ناموس خود پنداشته‌اند، با تکيه بر پيگيري مسائل از طريق قانون و راهكارهاي قانوني، بنابر نظر رهبري مسير خود را هم از کساني که يک سويه به تحريک احساسات مردم پرداختند و هم از کساني که به دنبال راه‌حل‌هاي غير قانوني يا فرا قانوني بودند، جدا کرد.

4) محسن رضايي با هدف نشان دادن جديت خود بر پيروي از قانون و تبعيت از رهبري، با دعوت از همه هواداران خود، در نماز جمعه حاضر شد تا نشان دهد که قاطعانه به نظام، رهبري و قوانين آن براي پيگيري حق مردم اعتماد دارد.

5) پس از آن که رهبري به شوراي نگهبان براي پيگيري و بررسي قانوني شکايات معترضين تأکيد کردند، شوراي نگهبان از سه کانديداي معترض براي حضور در جلسه رسمي اين شورا دعوت کرد که دکتر رضايي تنها کانديدايي بود که در آن جلسه حاضر شد و بدون خلاف‌گويي، فرافکني و طرح درخواست‌هاي غيرمنطقي و غيرقانوني، با ارائه مستندات خويش، حسن نيت و تأکيد خويش بر تکيه به قانون را نشان داد.

6) مسأله‌اي که اما پس از آن رخ داد اين بود که متأسفانه سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه‌هايي، مزد حسن نيت و همکاري رضايي را داد و از موضعي بالا، وي و مستندات وي را تخطئه کرد تا اين بهانه به دست ديگران بيفتد که، ديديد شوراي نگهبان و قانون هم کاري از پيش نبرد! در همين حال بود که رضايي احساس کرد، پيگيري‌هايش به نتيجه نخواهد رسيد، از سوي ديگر هم مسائل مهمتري چون شرايط سياسي ـ امنيتي و نيز محدوديت زماني شوراي نگهبان سبب شد تا او پيش از پايان مهلت قانوني، از «پيگيري» شکاياتش انصراف دهد و اين در حالي بود که صداوسيما اين انصراف از پيگيري را، انصراف از شکايت عنوان کرد تا در اين بين اهداف خاص خود را پيش برد، در حالي‌که اين دو مسأله اساسا با هم تفاوت دارند؛ چرا که رضايي بنا به دلايلي که به اجمال گفته بود، شکايات خود را پيگيري نکرد و آنها را مسکوت گذاشت و براي همين به محض اينکه دو شرط لازم يعني تمديد مهلت و تشکيل هيأت ويژه بررسي تحقق يافت ـ که البته نامه خودداري از پيگيري وي در تحقق اين دو شرط بي‌تأثير نبود ـ وي بار ديگر به شرايط پيگيري شکايات خود بازگشت.

7) با توجه به آنچه گفته شد، کساني که با هر هدفي، عمدي يا سهوي، عدم ثبات قدم محسن رضايي و تزلزل وي در تصميماتش را القا مي‌کنند و در سعي در تخطئه شخصيت سياسي او دارند، يا از اساس به منطق عمل او آگاه نبوده و متوجه منش دغدغه‌مند او نشده‌اند، يا اين که آگاهانه و با غرض‌ورزي سعي در تخريب وجهه اين شخصيت سياسي دارند.