دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر اروپا در جنگ ایران ـ عراق به صدام تسلیحات شیمیایی داده است

سرویس بین‌الملل «»، دیوان عالی هلند رأی صادره علیه «فرانس فان آنرات» به اتهام فروش مواد شیمیایی به عراق برای تولید تسلیحات شیمیایی را تأیید نمود.
به گزارش مرکز مطالعات حقوق بین‌الملل، این تاجر هلندی در سال 2005، توسط دادگاه بخش لاهه به اتهام همدستی در ارتکاب جنایات جنگی مجرم شناخته و به پانزده سال حبس محکوم شده بود. دیوان عالی هلند در رأی صادره اعلام کرده است که متهم می‌دانسته که «تی.دی.جی» (گازی که در تولید سلاح شیمیایی گاز خردل به کار می‌رود) که وی به عراق منتقل می‌‌کرد، برای تولید گاز خردل مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌دانسته که این گاز سمی، در جنگ ایران و عراق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
با این حال، دیوان عالی هلند در رأی صادره خود، ادعای خسارت شانزده قربانی این تسلیحات را صرفاً به خاطر پیچیده بودن موضوع، به ویژه پیچیدگی مربوط به اعمال قوانین ملی عراق یا ایران، رد کرده و به خاطر طول کشیدن رسیدگی‌ها، از محکومیت هفده سال وی، شش ماه کسر کرد.
در تاریخ 23 دسامبر سال 2005 دادگاه بخش لاهه، «فان آنرات» را در ارتباط با همدستی در نقض قوانین و عرف‌های جنگی مجرم شناخت؛ دادگاه بخش لاهه، وی را به پانزده سال زندان محکوم کرد.
در تاریخ نهم می ‌سال 2007، دادگاه استیناف لاهه، علاوه بر تأیید حکم دادگاه بخش، دو سال نیز به محکومیت زندان وی افزود. قاضی دیوان عالی هلند، «لئو فان دورس»، تأکید کرده که در دهه هشتاد، «فان آنرات»، تنها تهیه کننده گاز «تی.دی.جی» بوده است. ازاین روی، مشارکت آنرات در تهیه این مواد و دادن آن به عراق، سهم عمده‌ای در گسترش برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم صدام حسین داشته است.
در این باره باید گفت که مواد شیمیایی صادر شده به دست فان آنرات به عراق، این رژیم را قادر ساخت تا حملات بی شماری علیه جمعیت غیرنظامی در ایران و عراق با گاز خردل انجام دهد. به رغم تأکید دادگاه بخش بر «قصد دولت عراق» برای «نابود کردن جمعیت کرد» در عراق و تأیید دادگاه بر وجود قراین و ادله محکم بر «قصد ژنوساید» رژیم صدام، دیوان عالی این اتهام را نپذیرفته است.