دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر انتشار نخستين كتاب غير درسي پيام نور

نخستين كتاب غير درسي دانشگاه پيام نور با عنوان« نقش آذربايجان در تحكيم هويت ايران» از سوي دانشگاه پيام نور مركز نقده منتشر شد.دكتر فائز دين پرست رئيس دانشگاه پيام نور مركز نقده با اعلام اين خبر افزود: اين مركز دانشگاهي با هدف بازشناسي جايگاه آذربايجان در هويت و فرهنگ ايران زمين و نماياندن تاريخ پرافتخار مانايي فرهنگ و نمدن ملت ايران، سلسله كتاب هايي با عنوان «آذربايجان پژوهي» با همكاري دفتر برنامه ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در دست انتشار دارد.وي گفت: اين مجموعه اولين كتابي است كه توسط مراكز دانشگاه پيام نور در سراسر كشور منتشر مي شود.