دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر برنامه‌ كامل مسابقات لیگ برتر فوتبال

از نكات مهم اين قرعه كشي مي‌توان به رويارويي استقلال و سپاهان در هفته اول رقابتها اشاره كرد.

به گزارش ایلنا ، تيم‌هاي فوتبال استقلال و پرسپوليس در دربی پايتخت در هفته‌ي نهم رودرروي هم قرار مي‌گيرند.
هفته نخست رقابت‌هاي ليگ برتر روزهاي 15 و 16 مرداد برگزار مي‌شود.

برنامه اين مسابقات به شرح زير است:

هفته‌ي اول:

‌مس كرمان – پرسپوليس

استقلال – سپاهان

پيكان – مقاومت سپاسي

استقلال اهواز – ابومسلم

راه آهن – فولاد خوزستان

پاس همدان – استيل آذين

شاهين بوشهر – ملوان انزلي

صباي قم – تراكتور سازي تبريز

ذوب آهن اصفهان – سايپا

هفته‌ي دوم:

سپاهان – مس كرمان

پرسپوليس – استقلال اهواز

فولاد خوزستان – پيكان

ابومسلم – پاس

ملوان – راه آهن

استيل آذين – صباي قم

سايپا – شاهين بوشهر

تراكتورسازي – ذوب آهن

مقاومت سپاسي – استقلال تهران

هفته‌ي سوم:‌

مقاومت سپاسي – سپاهان

پاس همدان – پرسپوليس

پيكان – ملوان

صبا – ابومسلم

راه آ‌هن – سايپا

ذوب آهن – استيل آذين

شاهين – تراكتور

استقلال – فولاد خوزستان

استقلال اهواز – مس

هفته‌ي چهارم:

سپاهان – استقلال اهواز

پرسپوليس – صبا

سايپا – پيكان

ابومسلم – ذوب آهن

تراكتور – راه‌آهن

ملوان – استقلال

مس – پاس

فولاد – مقاومت

استيل آذين – شاهين

هفته‌ي پنجم:‌

فولاد خوزستان – سپاهان

ذوب آهن – پرسپوليس

پيكان – تراكتورسازي

شاهين – ابومسلم

استيل آذين – راه آهن

استقلال – سايپا

صبا – مس

مقاومت سپاسي – ملوان

پاس همدان – استقلال اهواز

هفته‌ي ششم:‌

سپاهان – پاس همدان

پرسپوليس – شاهين

استيل آذين – پيكان

ابومسلم – راه آهن

تراكتور- استقلال تهران

مس كرمان – ذوب آهن

سايپا – مقاومت سپاسي

استقلال اهواز – صبا

ملوان – فولاد خوزستان

هفته‌ي هفتم:‌

ملوان – سپاهان

راه آهن – پرسپوليس

پيكان – ابومسلم

استقلال – استيل آذين

شاهين – مس

مقاومت سپاسي – ترا كتور

ذوب آهن – استقلال اهواز

فولاد خوزستان – سايپا

صبا – پاس

هفته‌ي هشتم:‌

سپاهان – صبا

پرسپوليس – پيكان

ابومسلم – استقلال

مس – راه‌آهن

استيل آذين – مقاومت

استقلال اهواز – شاهين

تراكتور – فولاد

پاس – ذوب آ‌هن

سايپا – ملوان

هفته‌ي نهم:‌

سايپا – سپاهان

استقلال – پرسپوليس

پيكان – مس

مقاومت – ابومسلم

راه آهن – استقلال اهواز

فولاد خوزستان – استيل آذين

شاهين – پاس

ملوان – تراكتور

ذوب آ‌هن – صبا

هفته‌ي دهم:‌

ذوب آهن – سپاهان

پرسپوليس – مقاومت سپاسي

استقلال اهواز – پيكان

ابومسلم – فولاد خوزستان

پاس همدان – راه آهن

استيل آذين – ملوان

صبا – شاهين

تراكتور – سايپا

استقلال – مس

هفته‌ي يازدهم :‌

سپاهان – تراكتور

فولاد خوزستان – پرسپوليس

پيكان – پاس

ملوان – ابومسلم

راه آهن – صبا

سايپا – استيل آذين

شاهين – ذوب ‌آهن

استقلال – استقلال اهواز

مقاومت سپاسي – مس

هفته‌ي دوازدهم:

شاهين – سپاهان

پرسپوليس – ملوان

صبا – پيكان

ابومسلم – سايپا

ذوب آ‌هن – راه آهن

استيل آذين – تراكتور

پاس همدان – استقلال

مس كرمان – فولاد خوزستان

استقلال اهواز – مقاومت سپاسي

هفته‌ي سيزدهم:‌

سپاهان – استيل آذين

سايپا – پرسپوليس

پيكان – ذوب آهن

تراكتور سازي – ابومسلم

استقلال تهران – صبا

ملوان – مس

مقاومت سپاسي – پاس

فولاد خوزستان – استقلال اهواز

راه آهن – شاهين

هفته‌ي چهاردهم :‌

راه آهن – سپاهان

پرسپوليس – تراكتور

شاهين – پيكان

ابومسلم – استيل آذين

ذوب آهن – استقلال تهران

مس كرمان – سايپا

صبا – مقاومت سپاسي

استقلال اهواز – ملوان

پاس همدان – فولاد خوزستان

هفته‌ي پانزدهم‌:‌

سپاهان – ابومسلم

استيل آذين – پرسپوليس

پيكان – راه آهن

استقلال تهران – شاهين بوشهر

تراكتور سازي – مس كرمان

مقاومت سپاسي – ذوب آهن

استقلال اهواز – سايپا

فولاد خوزستان – صبا

ملوان – پاس

هفته‌ي شانزدهم:‌

پيكان – سپاهان

پرسپوليس – ابومسلم

راه آهن – استقلال

مس – استيل آذين

شاهين – مقاومت سپاسي

استقلال اهواز – تراكتور سازي

ذوب آهن – فولاد خوزستان

پاس همدان – سايپا

صبا – ملوان

هفته‌ي هفدهم:‌

سپاهان – پرسپوليس

استقلال – پيكان

مقاومت سپاسي – راه آهن

استيل آذين – استقلال اهواز

فولاد خوزستان – شاهين

تراكتور – پاس

ملوان – ذوب آهن

سايپا – صبا

ابومسلم – مس كرمان