دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر تاج فقط فکر حساسیت فیفا!

نايب رييس اول فدراسيون فوتبال گفت: با دخالت نمايندگان مجلس در امور اداري فوتبال مخالفيم.

به گزارش ايسنا، مهدي تاج پس از برگزاري جلسه مشترك علي كفاشيان با “مقداد نجف نژاد” رييس كميته فوتبال مجلس و “حسين آقا زماني” مدير گروه ورزش شبكه 3 گفت: ‌ما خود را به عنوان خادمان فوتبال مكلف به پاسخگويي مردم و نمايندگان مجلس كه نمايندگان ملت هستند مي‌دانيم. اما با دخل و تصرف نمايندگان در امور اداري فوتبال كه همانا ابقاء و اخراج روساي فدراسيون است، مخالفيم.

تاج ادامه داد: در جلسه مسائل مهمي مطرح شد كه مشخص است ريشه در يك سال اخير فوتبال ايران ندارد. اما فدراسيون و مجلس به دنبال توفيقات فوتبال هستند. مهمترين بخش خصوصي سازي است كه دوستان عزيز در مجلس پيگير اين ماجرا هستند. قرار است در آينده نزديك جلسه‌اي در 3 بخش با بررسي گذشته، حال و آينده فوتبال و تنگناهايي كه در آينده ممكن است براي فوتبال ايران پيش آيد بررسي شود.

تاج درباره نمايندگان منتقد فدراسيون كه در چند روز گذشته در رسانه‌ها مصاحبه‌هاي تند و تيزي انجام داده بودند گفت:‌ نشستي هم با اين نمايندگان خواهيم داشت تا همه مشكلات حل شود. باورمان بر اين است كه دوستان نمي‌خواهند در فدراسيون فوتبال تغيير و تحول بنيادي صورت گيرد كه فيفا حساس شود و خطري براي فوتبال ايران پيش آيد.

تاج در پايان گفت: فراكسيون ورزش و به خصوص كميته فوتبال مجلس برنامه‌هاي خوبي براي آينده طراحي كرده‌اند.