دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر تاکتیک انقلابی انصاری فرد!

بدن شان گرم بود و نفهمیدند چه اتفاقی افتاده اما هرچه زمان بیشتری از عقد قرارداد پژمان نوری با ملوان میگذرد،دو طرف متوجه عمق فاجعه میشوند.کار به جائی رسیده که سازمان تربیت بدنی هم وارد معرکه شده و در حال رایزنی با مدیران ملوان است،بلکه مجوز بازگشت پژمان به پرسپولیس را صادر کنند.

گزینه های موجود
انها وسط زمین رسما کسی را ندارند.کریم باقری در 36 سالگی شاید بتواند در بعضی بازیها عصای دست تیمش در چند پست مختلف شود اما در هیچ پستی،گزینه اول نیست.یعنی نه هافبک دفاعی ایده الی میتواند باشد،نه دینامیسم مطلوبی برای بازی در پست هافبک هجومی دارد و نه در قلب دفاع میتوان به کریم اعتماد کرد.

خب مازیار زارع هم که هنوز تکلیفش مشخص نشده و شاید از پرسپولیس جدا شود.می ماند یک الونگ که سپاهانی ها پس از چند ماه متوجه بازدهی پائینش شدند و او را دوباره به پرپسولیس برگرداندند.هنوز معلوم نیست الونگ امادگی حضور در لیگ پرفشار و قرار گرفتن در قلب خط میانی پرسپولیس را دارد یا نه.

اواخر فصل قبل معضل کمبود بازیکن در پست هافبک دفاعی آنقدر ازادهنده شده بود که وینگادا در چند مسابقه از بهادر عبدی در جلوی مدافعان استفاده کرد.راستی اگر نوری برنگردد،وسط زمین را کدام هافبک ها برای پرسپولیس پر خواهند کرد؟

دست بسته سرمربی
از آیتم قبل میتوان به این نتیجه رسید که پرسپولیس رسما وارد یک بحران جدی شده و اگر نتواند پژمان نوری را برگرداند،باید تیمش را بدون خط دوم ارنج کند.یعنی سرمربی پرسپولیس قبل از بازی باید در رختکن به جای تشریح سیستم 1-3-2-4 یا 3-3-4 وظایف بازیکنانش را در سیستم 6-4 توضیح بدهد.

شاید هم دوباره بهادر عبدی را برگردانند و از او بخواهند نقش رابط بین خط میانی و حمله را بازی کند.با فرض ماندن نوری در ملوان،سرمربی تازه پرسپولیس هیچ راهی ندارد غیر از استفاده از کریم و الونگ در قلب خط میانی؛ترکیبی که دو فصل قبل مورد استفاده قطبی قرار میگرفت و اتفاقا جواب هم داده بود اما کریم 36 ساله،دیگر طراوت دو سال قبل را ندارد و الونگ پس از چند مصدومیت شدید،هندوانه ای دربسته است که معلوم نیست در پروسه طولانی لیگ دوام بیاورد.راستی این چه فاجعه “خود خواسته” ای است که پرسپولیس دچارش شده…