دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر جزئیات احکام پاليزدار و دو نماینده مجلس

وکيل عباس پاليزدار اعلام کرد: روز گذشته لايحه تجديد نظر حکم دادگاه بدوي موکلم به قاضي “سيامک مديرخراساني” رييس شعبه 76 دادگاه کيفري استان و دادرس علي البدل محاکم عمومي در اين پرونده ، ارايه شد.

“هادي ارمغان” روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا اظهار داشت: از 17 مورد اتهام وارده به عباس پاليزدار ، وي در 13 مورد عملا تبرئه و در چهار مورد محکوم شد.
وکيل پاليزدار تصريح کرد: لايحه تجديد نظر درباره موارد محکوميت است که با ارايه لايحه تجديد نظر از سوي ساير متهمان اين پرونده ، همگي آنها در دادگاه تجديد نظر بررسي خواهد شد.
ارمغان اضافه کرد: با توجه به ابهامات زيادي که در راي صادره وجود دارد، مطمئنا دادگاه تجديد نظر بايد تشکيل شود.
وکيل پاليزدار همچنين گفت: آراء صادره درباره دو نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين پرونده نيز براي آنها ارسال شده است .

چندي پيش، سيامک مدير خراساني رييس شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران از صدور آراي متهمان پرونده باند پاليزدار خبر داد.
به گفته وي بر اساس حکم صادر شده، ” عباس – پ به اتهام اقدام عليه امنيت کشور به چهار سال حبس تعزيري، انتشار و افشاي اسناد سري محرمانه و دولتي به سه سال حبس تعزيري، خيانت در امانت به يکسال حبس تعزيري، تحصيل مال نامشروع به يکسال حبس تعزيري و رد مال به مجلس شوراي اسلامي به مبلغ شش ميليون و ‌207 هزار و ‌642 ريال، تهمت و افترا به شکات به شش ماه حبس تعزيري و نشر اکاذيب نيز به شش ماه حبس تعزيري محکوم شده است. ”

به گفته‌ مدير خراساني،” عباس – پ از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و ساير موارد مندرج در کيفرخواست برائت حاصل کرده است. ”
رييس شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران درباره‌ اتهامات دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و راي صادره نيز گفت: فاطمه – الف و حسن – ک به اتهام معاونت در تخريب اعتماد عمومي جامعه نسبت به مسوولان نظام و اخلال در آسايش عمومي و رواني جامعه و برهم زدن امنيت کشور به استناد ماده‌ي ‌505 قانون مجازات اسلامي هر کدام به دو سال حبس تعزيري محکوم شدند.

وي گفت: اين متهمان در خصوص اتهام معاونت در انتشار و افشا و خارج کردن غير قانوني اسناد سري و محرمانه دولتي از سازمان بازرسي کل کشور و انتقال آن به اماکن غير رسمي هر يک به استناد ماده‌ دو قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب ‌22/11/53 به دو سال حبس تعزيري محکوم شدند.
رييس شعبه ‌76 دادگاه کيفري استان، در خصوص ديگر اتهامات اين دو نماينده‌ مجلس، افزود: اين دو متهم به اتهام معاونت در خيانت در امانت نسبت به پرونده‌ مطرح شده در گزارش تحقيق و تفحص هر يک به شش ماه حبس تعزيري محکوم شدند.
مديرخراساني در تشريح آراي ديگر متهمان پرونده نيز گفت: جواد – ت به اتهام انتشار و افشاي اسناد و مدارک طبقه‌بندي شده‌ي سري و محرمانه‌ي دولتي محکوم و نسبت به ساير موارد مندرج در کيفرخواست حکم برائت صادر شده است.

وي گفت: سعيد – الف، عباس – خ، پيمان – ع و حسين – ر هر کدام به اتهام مشارکت در افشاي اسناد سري و محرمانه‌ي دولتي به دو سال حبس تعزيري محکوم شده‌اند و نسبت به ساير موارد مندرج در کيفرخواست براي آنان راي برائت صادر شده است.
رييس شعبه‌ ‌76 دادگاه کيفري استان اضافه کرد: محسن – ق به اتهام سهل‌انگاري در نگهداري اسناد محرمانه به پرداخت جزاي نقدي برابر با شش ميليون ريال محکوم شده و علي – پ و مهدي – ح بر اساس راي صادره از سوي شعبه‌ ‌76 دادگاه کيفري استان تهران از اتهامات حکم برائت صادر شده است.

وي تاکيد کرد: اين آراء غيرقطعي و قابل اعتراض از سوي تمامي متهمان است و بعد از ابلاغ درمدت ‌20 روز قابل اعتراض در محاکم ذيصلاح است.