دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر سپاه:مي‏خواستند با موج سبز به رهبري فشار بياورند

رييس اداره سياسي سپاه گفت: در انتخابات اخير جرياني درصدد بود که با راه اندازي موج سبز به رهبري و نظام فشار بياورد،اين جريان خود را در مقابل نظام قرار داد و کساني که مي خواستند با اغتشاش نظام را تهديد کنند اينگونه افشا شدند.

به گزارش ايرنا، سردار دکتر يدالله جواني رئيس اداره سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در همايش هاديان و مسئولان سياسي سپاه با تحليل مسائل قبل و بعد از انتخابات گفت: کساني که براي براندازي انقلاب آمده بودند در محاسبات خود دچار اشتباه شده بودند، آنها هوشياري مردم و نقش رهبري را ناديده گرفته بودند. سردار جواني افزود: ما قبل از انتخابات در يک گزارش تحليلي در صبح صادق با پيش بيني تلاش گروه هاي ضد نظام، انقلاب مخملي را پيش بيني کرده بوديم که هوشياري مردم اين توطئه ها را ناکام و در نطفه خاموش مي کند.
وي گفت عامل ديگري که باعث ناکامي آنان شد ناديده گرفتن نقش رهبري و ولايت فقيه بود. آنها درصدد بودند که با راه اندازي موج سبز به رهبري و نظام فشار بياورند و اين جريان خود را در مقابل نظام قرار داد و کساني که مي خواستند با اغتشاش نظام را تهديد کنند اينگونه افشا شدند.
دکتر جواني افزود: در اين انتخابات با فتنه عميق روبه رو شديم؛ فتنه اي که عامل پيدايي آن نفاق جديد است. حوادث قبل و پس از انتخابات چهره نفاق جديد را آشکار ساخت و در آينده اين چهره ها بيشتر براي مردم شناخته خواهند شد.
رئيس اداره سياسي با بيان اينکه برخي از شخصيت ها با واسطه هايي به خارج از کشور وصل بودند، افزود: در اين حوادث چشم فتنه آسيب ديد اما کور نشد و اکنون بايد چشم فتنه را کاملاً کور کرد و از حدقه درآورد و کور کردن چشم فتنه هم با نورافشاني به پشت اين صحنه ها امکان پذير است.
دکتر جواني حوادث پيش آمده بعد از انتخابات را يک نعمت براي انقلاب و نظام دانست و گفت: اين حوادث باعث شد که مردم برخي از جريانات و افراد برانداز را بشناسند و دستگاه هاي سياسي و فرهنگي نظام نسبت به تهديد بودن براندازي نرم بيشتر هوشيار شوند.

وي گفت: ما اکنون وارد يک فضاي جديد شده ايم و ابعاد سياسي، فرهنگي و امنيتي اين فضا بايد شناخته شود، اکنون بي طرف وجود ندارد. جريانات دو دسته اند کساني که مدافع و حامي انقلاب و نظام هستند و کساني که درصدد براندازي هستند.البته بسياري از کساني که به ميرحسين موسوي رأي دادند با مشاهده رفتارهاي خلاف قانون ايشان از او جدا شده و اکنون در صف منتقدين موسوي قرار دارند.

رئيس اداره سياسي گفت: ما بايد شرايط را به خوبي براي مردم تبيين کنيم و نسبت به آگاه سازي عمومي و خواص اقدام نمائيم و نبايد بگذاريم مردم دچار ابهام شوند.