دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر نظر کوچک‏زاده راجع به لنگه کفش و دماغ دلقک

مهدی کوچک زاده نماینده حامی دولت در گفتگو با روزنامه وطن امروز نظر خود را درخصوص چند موضوع بدین گونه ابراز کرده است:

مجلس ششم؟
اینقدر توصیفش قبیح است که قابل درج نیست؛ مجلس نفوذی‌ها.

هشت سال دولت اصلاحات؟

دولت نفوذی‌ها. دولت اصلاحات، دولت نفوذی بود.

پرتاب لنگه‌کفش به سمت بوش در عراق و پرتاب شیء {دماغ دلقک} به سمت احمدی‌نژاد در اجلاس ضد نژادپرستی ژنو؟

اولی نمایندگی خشم یک ملت تحت ستم؛

دومی، پوزه سگ و دریا؛ دریا با پوزه سگ، نجس نمی‌شود.