دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر واگذاری کارگزاری فیفا غیر قانونی است

کارگزاران فوتبال می توانند در چارچوب رویکرد تجاری و با رعایت مقررات مصوب فیفا در فوتبال کشور به فعالیت بپردازند و هرگونه واگذاری مدرک کارگزاران غیر قانونی است.

محمد منصورعظیم زاده رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال در گفتگو با روابط عمومی این فدراسیون با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه اخیرا دیده شده برخی از این کارگزاران با واگذاری مدرک خود به برخی از افرادی که صاحب این مدرک نیستند، موضوع به کمیته انضباطی، سازمان لیگ برتر و دبیرکل فدراسیون گزارش شده که اساسا هیچگونه قراردادی بین بازیکن یا باشگاه با نمایندگان مربوطه موضوعیت قانونی ندارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، کارگزاران نقل و انتقالات فیفا در ضمیمه قانون کارگزاران نقل و انتقالات فیفا تعهدات متعددی را نسبت به اجرای قانون به فیفا ارائه و امضا نموده اند که در صورت تخلف مراتب به مراجع قضایی فدراسیون و فیفا منعکس و امکان سلب مدرک آنان وجود دارد.

رئیس کمیته روابط بین الملل گفت:فدراسیون فوتبال تاکید کرد:
واگذاری مدرک کارگزاران رسمی فیفا غیر قانونی است
کارگزاران فوتبال می توانند در چارچوب رویکرد تجاری و با رعایت مقررات مصوب فیفا در فوتبال کشور به فعالیت بپردازند و هرگونه واگذاری مدرک کارگزاران غیر قانونی است.

محمد منصورعظیم زاده رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال در گفتگو با روابط عمومی این فدراسیون با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه اخیرا دیده شده برخی از این کارگزاران با واگذاری مدرک خود به برخی از افرادی که صاحب این مدرک نیستند، موضوع به کمیته انضباطی، سازمان لیگ برتر و دبیرکل فدراسیون گزارش شده که اساسا هیچگونه قراردادی بین بازیکن یا باشگاه با نمایندگان مربوطه موضوعیت قانونی ندارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، کارگزاران نقل و انتقالات فیفا در ضمیمه قانون کارگزاران نقل و انتقالات فیفا تعهدات متعددی را نسبت به اجرای قانون به فیفا ارائه و امضا نموده اند که در صورت تخلف مراتب به مراجع قضایی فدراسیون و فیفا منعکس و امکان سلب مدرک آنان وجود دارد.

رئیس کمیته روابط بین الملل گفت: طبق ماده 6 بند 2 این قانون، کارگزاران رسمی یاد شده حق عضویت تحت هیچ شرایطی برای گرفتن هرگونه شغلی، چه به صورت رسمی یا کارمندی و یا غیره در فیفا، کنفدراسیون های مربوطه، فدراسیون ها، باشگاه ها، سازمانهای لیگ، هر سازمان و یا هر اتحادیه ای که مربوطه به این مراجع باشند، را ندارند و لذا فعالیت هرکدام از کارگزاران رسمی فیفا تحت عنوان کارمندهای تمام وقت و پاره وقت در ارگانهای فوق الذکر ممنوع است.

وی اظهار امیدواری کرد با رعایت این قوانین حرکت در جهت سالم سازی فضای فوتبال ایران دریک مسیر قانونی نهادینه شود.

در آخرین آزمون برگزاری کارگزاران نقل و انتقالات فیفا که توسط روابط بین الملل فدراسیون فوتبال برگزار شد، هیچیک از متقاضیان علیرغم افزایش تعداد آنان، قبول و پذیرفته نشده و نمره حد نصاب را بدست نیاوردند.

وی اظهار امیدواری کرد با رعایت این قوانین حرکت در جهت سالم سازی فضای فوتبال ایران دریک مسیر قانونی نهادینه شود.

در آخرین آزمون برگزاری کارگزاران نقل و انتقالات فیفا که توسط روابط بین الملل فدراسیون فوتبال برگزار شد، هیچیک از متقاضیان علیرغم افزایش تعداد آنان، قبول و پذیرفته نشده و نمره حد نصاب را بدست نیاوردند.