دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر آزادي تمام بازداشتي‌هاي كوي دانشگاه

تمامی بازداشت شدگان حوادث اخیر کوی دانشگاه به گفته فرمانده نیروی انتظامی کشور آزاد شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم یکشنبه با اشاره به آزادی تمام بازداشت شدگان کوی دانشگاه افزود: تمام بازداشت شدگان با اصرار رئیس دانشگاه و مسئولیت شخص بنده آزاد شدند.

وی اضافه کرد: در جریان کوی دانشگاه عده ای در داخل اقدام به آشوب کرده بودند و عده ای خودسر وارد کوی دانشگاه شده بودند که با یکدیگر درگیر شدند.

احمدی مقدم افزود: در این بین پلیس تعدادی را بازداشت کرد که همگی آنها هم اکنون آزاد شدند.

پیش از این دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران نیز از تلاش برای تمامی بازداشت شدگان کوی خبر داد و به مهر گفت: ما ایستاده ایم و از حقوق دانشجویان دفاع می کنیم و تا روشن شدن کامل حوادث کوی و مجازات مسببین آن این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.