دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر امتحانات دانشگاههای استان تهران لغو نمی‌شود

بر اساس تصمیم کمیته شرایط اضطراری آلودگی هوا تمامی مراکز دولتی و آموزشی دولتی و غیر دولتی استان تهران تعطیل اعلام شدند اما مراکز آموزش عالی و دانشگاهها می توانند امتحانات خود را برگزار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته شرایط اضطراری آلودگی هوا عصر دوشنبه در معاونت عمرانی استانداری تهران با حضور نمایندگان سازمانهای ذیربط در امر آلودگی هوا برگزار و تصمیم نهایی در خصوص تعطیلی مراکز و سازمانها دراستان تهران اتخاذ شد.

یوسف علی درون پرور معاون عمرانی استانداری تهران در این جلسه گفت: کارخانجات صنعتی طبق تصمیم این کمیته به مدت 48 تعطیل می شود که در صورت تداوم تشدید آلودگی هوا این تعطیلی 72 ساعت خواهد شد.

معاون عمرانی اسانداری تهران افزود: در صورت تشدید آلودگی هوا روز چهارشنبه نیز طبق تصمیم کمیته اضطراری هوا تعطیل خواهد شد.

بر اساس این مصوبه تاکید شده است مراکز آموزش عالی و دانشگاهها می توانند امتحانات خود را برگزار کنند.