دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر بكن بائر موافق جام‌ جهاني انگليس

فرانس بكن بائر يكي از حاميان اروپا براي بدست آوردن ميزباني جام جهاني 2018 است.

به گزارش ايسنا، جام‌هاي قهرماني 2010 و 2014 در آفريقاي جنوبي و برزيل انجام مي‌شوند. به عقيده قيصر فوتبال آلمان دو جام جهاني در خارج از اروپا براي قاره سبز كافي است. عضو آلماني كميته اجرايي فيفا مي‌خواهد پس از دو دوره بار ديگر اروپا را ميزبان جام جهاني ببيند.

او در اين باره گفت: «انگليس شايد بتواند همين فردا ميزبان جام جهاني باشد. آنها از ورزشگاه‌ها، زيرساخت‌ها و همچنين هواداران فوتبال برخوردارند.»

در دسامبر 2010 درباره‌ي ميزبانان جام‌هاي جهاني 2018 و 2022 تصميم‌گيري خواهد شد.