دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر ساختن پاساژ به جاي دبيرستان ماندگار مروي

یکی از کابران “” در پیامی آورده است:

من يكي از اولياي بچه هايي هستم كه در دبيرستان ماندگار مروي درس مي خواند.

درحالي كه اين دبيرستان بعد از سال ها در سال تحصيلي 88-87 به عنوان دبيرستان ماندگار انتخاب شد و از پارسال براي جذب دانش آموزان نخبه اقدام به برگزاري آزمون كرد و حتي همين امسال هم اين آزمون را (براي سال تحصيلي 89-88) برگزار كرد، 3 روز پيش اولياي مدرسه به ما خبر دادند كه مدرسه در آستانه تخريب است.

تصميم بر اين گرفته شد كه گروهي اوليا به ساختمان آموزش و پرورش شهر تهران بروند و با مدير كل آنجا رايزني كنند.

امروز به انجا رفتيم … اما مدير كل گفت از جزئيات خبر ندارد و ما را پيش معاونش آقاي حامدي فرستاد. ايشان توضيح دادند، كه دستور تخريب اين مدرسه از حدود اسفند ماه صادر شده و پاي نامه تخريب آن امضاي آقاي داودي هم هست و ما هيچ كاري نمي توانيم بكنيم.

گويا اين مدرسه وقفي بوده و سازمان اوقاف خواستار تحويل آن به خود شده و براي اين منظور مبلغ 1 ميليارد تومان هم به مدير كل قبلي پرداخت شده كه ايشان به جاي ساخت مدرسه اي جديد براي بچه ها، آن پول را صرف ساختن يك ساختمان براي آموزش و پرورش كرده است.

همچنين به ما خبر رسيده كه قرار است به جاي اين مدرسه يك پاساژ لوازم آرايشي بسازند (همانطور كه مي دانيد كوچه مروي بورس لوازم آرايشي است) كه اين خود اين سؤال را پيش مي آورد كه لوازم آرايشي مهمتر است يا آواره نشدن بچه هاي اين مدرسه؟

گويا چند روز پيش هم گروهي نقشه كش قصد ورود به ساختمان مدرسه را داشتند كه با مقاومت اولياي مدرسه مواجه مي شوند و مجبور به ترك آنجا مي شوند.

يک نكته ديگري هم كه در اين ماجرا هست اين است كه به گفته خود مديران آموزش و پرورش بحث تخريب از اسفند ماه قطعي بوده ولي آن ها باز امسال آزمون ورودي مدرسه را برگزار كرده اند، كه اين باعث سرگرداني دانش آموزان و اولياي آنها شده است.