دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر شهرداري زنجان صاحب جدید پیدا کرد!

رئيس سابق هيأت فوتبال استان زنجان با ارائه مدارکي به خبرنگاران، خود را صاحب اصلي تيم فوتبال دسته اولي کاوه زنجان که در ليگ سال گذشته با عنوان “شهرداري” پاي در عرصه رقابت‌ها گذاشت، ناميد و تأکيد کرد: از همه كساني كه زمينه سقوط اين تيم را فراهم كردند، شكايت مي‌كنم. لذا شخص مدير‌كل تربيت‌بدني استان بايد در اين زمينه پاسخگو باشد و من عليه وي به ديوان عدالت اداري و دستگاه‌هاي ذي‌ربط شكايت خواهم کرد؛ چرا كه بايد علاوه بر پرداخت خسارت من، تيم فوتبال را نيز دوباره به ليگ دسته اول بازگردانند.

به گزارش ايسنا، سيدسعيد موسوي در جمع خبرنگاران درپاسخ به سئوال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه چرا تا به حال نسبت به اعلام مالکيت تيم فوتبال زنجان در ليگ آزادگان اقدام نکرده است، خاطرنشان كرد: من مدارك تيم را در ابتداي فصل به حراست تربيت بدني استان و همچنين شوراي شهر ارائه دادم اما، متأسفانه هيچ‌گونه ترتيب اثري در اين خصوص داده نشد.

وي با اشاره به وضعيت فعلي ورزش زنجان گفت: تغيرات مديريتي، تنها راه برون رفت از مشکلات فعلي ورزش زنجان است.

رئيس سابق هيأت فوتبال استان زنجان با بيان اينکه ورزش زنجان، چوب ضعف مديريتي خود را مي‌خورد، افزود: اگر استاندار زنجان تمايلي براي بهبود اوضاع نابسامان ورزش استان دارد، بهترين اقدام، انجام تغييرات مديريتي در اين بخش است.

مدير عامل باشگاه پرسپوليس زنجان تصريح کرد: جايگاه بسياري از رشته‌هاي ورزشي زنجان به دليل عدم وجود اسپانسر در استان به دست فراموشي سپرده شده است که اين نقيصه نمي‌تواند بهانه‌اي براي شانه خالي کردن مديران ورزش استان از مسئوليت خود باشد و اين درحالي است که هيأت فوتبال استان در طول 4 سال خدمت من، به همگان ثابت کرد که مي‌توان از وجود اسپانسرها در عرصه ورزش بهره برد. لذا زمان آن فرا رسيده که مديريت ارشد استان بر اساس واقعيات به ورزش استان بهاء دهد.

موسوي با اشاره به اينکه بايد از اهالي فن در ورزش استان براي حضور پررنگ تيم فوتبال اين شهر در ليگ آزادگان استفاده مي‌شد، اظهار كرد: کجاي قانون آمده است که شوراي شهر مي‌تواند اقدام به تيم داري کرده و اعضاي آن نيز به عنوان هيأت مديره برگزيده شوند و از همه مهم‌تر اينکه معاون فرهنگي شهرداري زنجان کجاي فوتبال زنجان کار کرده که بايد به عنوان مدير عامل باشگاه انتخاب مي شد، در حالي که اگر وي يک فرد ورزشي بود، بعد از گذشت چند هفته از ليگ، بايد تغيرات مديريتي در تيم فوتبال شهرداري زنجان اعمال مي‌کرد.

وي يکي از مقصران اصلي سقوط تيم فوتبال زنجان به ليگ دسته 2 را شهردار سابق اين شهر دانست و گفت: خيانتي که به ورزش اين شهر صورت گرفت را بايد در تاريخ نوشت، هر چند من نيز به نوبه خود در سقوط اين تيم مقصر هستم؛ چرا که نبايد به خاطر احترام به شأن و منزلت هم استاني‌هاي خويش، سکوت مي‌کردم.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس زنجان در ادامه با تأکيد بر اينکه شوراي شهر با دخالت‌هاي غير کارشناسانه خود در خصوص تيم فوتبال شهرداري، شخصيت و منزلتش را زير سئوال برد، افزود: هر چند اقدام شوراي شهر براي ورزش فوتبال قابل قبول بود، اما انتخاب افرادي که بايد پيگير مسائل اين تيم مي‌شدند، جاي تأمل داشت. چه بسا اگر شوراي شهر به مديريت ورزش آشنا بود، چنين پيامد‌هايي نيز نصيب فوتبال زنجان نمي شد. بنابراين امتياز منفي فوتبال زنجان را بايد به نام مدير کل تربيت بدني استان و شوراي شهر زنجان نوشت.

موسوي، تصريح كرد: خواسته مردم زنجان اين است که رشته فوتبال بايد ورزش اول استان باشد و بي‌توجهي مسئولان استان در امر ورزش به هيچ وجه از اذهان مردم پاک نخواهد شد.

وي با انتقاد از عملکرد استاندار سابق زنجان خطاب به مسئولين ارشد استان، مديريت صحيح، هم‌چنين استفاده از افراد کار‌بلد و کارشناسان خبره را از فاکتورهاي مهم در راستاي در اختيار گرفتن يک تيم فوتبال در سطح ليگ دسته اول كشور دانست.