دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر “نئو جنرال موتورز ” به جای جنرال موتورز

يك قاضي امور ورشكستگي آمريكا حكم مربوط به فروش دارايي هاي شركت ورشكسته جنرال موتورز را صادر كرد.

به گزارش فارس روبرت گربر تاكيد كرد ، جنرال موتورز مي تواند دارايي هاي خود را به شركت جديد نيو جنرال موتورز بفروشد.

اين مساله به جنرال موتورز اجازه مي دهد تا هر چه سريعتر از شرايط تبصره 11 قانون ورشكستگي آمريكا خارج شود و فعاليت عادي خود را بار ديگر از سر بگيرد.

شركت جديد نيو جنرال موتورز در مالكيت دولت آمريكا ، دولت كانادا ، اتحاديه كارگران صنعت خودروسازي و ساير سهامداران مستقل خواهد بود.

صدها گروه فعال در صنعت خودروسازي آمريكا طي نامه اي اعتراض اميز خواستار مخالفت دستگاه قضايي آمريكا با فروش دارايي هاي جنرال موتورز هستند.

ورشكستگي جنرال موتورز چهارمين ورشكستگي بزرگ در تاريخ اقتصادي آمريكا به شمار مي رود.