دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر نامه ای خطاب به آیت الله صانعی

علیرضا بهادری از کابران “” در پیامی آورده است:با سلام وعرض ارادت محضر حضرت آیت الله صانعی

به استحضار می رساند اینجانب فرهنگی و خود، همسرم و فرزندانم مقلد حضرتعالی هستیم اما پس از اعلام نظر تان راجع به انتخابات خیلی فکر ما بخصوص همسرم که بسیار متدین است به هم ریخته است .چون هم من وهم ایشان جزءمجریان شعبه های اخذ رأی بوده ایم . دراین شعبه ها افراد مختلف اعم از فرهنگی و بازاریا ن وسایر اقشار ونمایندگان هیأت های بازرسی و نظارت ونیروهای انتظامی و.. حضور دارند که بسیاری از آنها تا روز اخذ رآی همدیگر را نمی شناسند و همه از اقشار مختلف جامعه و فرزندان این ملتند که امکان این که در زمانی که رأی پدر با فرزند وبرادر بابرادر و زن با شوهر یکی نیست . همه اینها در یک زمان بسیار کوتاه آن هم در سطحی به وسعت یک کشور بزرگ با هم هم رآی ونظر شوند ودین وایمان خود را زیر پا بگذارند و به یک نفر خاص رأی بد هند به طور قطع غیر ممکن است . لذا ما این پیام حضرتعالی را اهانت وتهمت به این همه فرزند مومن ومتدین ملت مسلمان ومتدین که خالصانه مشغول اخذ رأی وخدمت بوده اند می دانیم و نمی دانیم آیا حضرتعالی شخصاً با اعضای تعدادی از صندوق ها صحبت فرموده اید و به این نتیجه رسیده اید ویا تحت تأثیر شایعات و گفته های دیگران اقدام فرموده ایدواز نظر شرعی چه پاسخی برای 5/24میلیون انسان مسلمان ایرانی که هر کدام تنها یک رأی داشته اند دارید. لطفا ما را برای ادامه تقلید و انجام فرایض شخصاً راهنمایی فرمایید.