دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر نتایج بک تحقیق در مورد انتقامجویی

پرس تی وی – نتایج مطالعات پزشکی جدید نشان می دهد افرادی که در پی انتقامجویی هستند سلامت خود را در معرض خطر قرار می دهند.

پژوهشگران آلمانی و بلژیکی در پی مطالعه ای مشترک همچنین دریافتند افراد انتقامجو رضایتمندی کمتری از زندگی خود دارند.

این مطالعه که روی 20 هزار نفر و توسط پژوهشگران دانشگاههای بن و ماستریخت انجام شده است نشان می دهد افرادی که گرایش به انتقامجویی دارند دوستان کمتری دارند.

در این مطالعه ارتباط میان نحوه واکنش افراد به برخوردهای دیگران و موفقیت آنها مورد بررسی قرار گرفت.

این تحقیق همچنین نشان داد افرادی که رویکردی مثبت در تعامل با دیگران دارند می توانند ساعات طولانی تری کار کنند.