دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر “نکند این هم در حد حرف و حدیث بود”

یکی از کاربران “” در پیامی آورده است:

من در انتخابات به عنوان کارشناس کامپیوتر، مسئول کامپیوتر 10 شعبه بودم و قبل از انتخابات از ما شماره حساب گرفتند و گفتند 48 ساعت بعد از انتخابات حق الزحمه شما به حسابتان واریز می شود.

ولی با گذشت سه هفته خبری از پول ما نیست. از سایت می خواهم در این مورد از مسئولین کشور بپرسند تا معلوم شود تکلیف ما چیست. نکند این هم در حد حرف و حدیث بود.