دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر ادعای فدایی درباره جلسه حسن خمینی، هاشمی و میرحسین

حسین فدایی از جلسه ای با حضور سیدحسن خمینی برای اعتراض به انتخابات خبر داد.

به گزارش ایرنا وی در جلسه شورای اداری شهرستان ری گفت:بعد از اعلام نظر شورای نگهبان و بر حسب سلسله مراتب نظام و اعلام نظر رهبری قاعدتا پرونده انتخابات باید بسته می شد.
وی اظهار داشت: متاسفانه شاهد مسایلی هستیم که اگر تبیین نشود، به صورت شبهاتی باقی خواهند ماند و افرادی با انگیزه و برنامه ریزی شده دنبال آن هستند که این موارد را لکه ننگی برای جمهوری اسلامی ثبت کنند.

فدایی افزود: از یک سال قبل دشمنان می خواستند تصویری از یک کشور بحرانی را القا کنند و در پایان سال 87 نیز بحث تقلب انتخابات و تشکیل کمیته صیانت از آرا را مطرح کردند.

وی گفت:متاسفانه دعوت مردم برای اعتراض و تقاضای ابطال انتخابات در جلسه ای مطرح می شود که در آن سیدحسن خمینی، موسوی و هاشمی حضور دارند و حال باید گفت اگر در انتخابات تقلب هم شده بود آیا راهش قرار دادن مردم مقابل یکدیگر است.

وی اظهار داشت: برخی خواص در کشور به گونه ای تصمیم گرفتند که انتخابات 22 خرداد به کام ملت ما تلخ شد نوع تصمیم گیری آنان شادمانی را در اردوگاه استکبار به وجود آورد.

فدایی در این جلسه همجنین به تحلیلی تکراری از مسائل انتخابات پرداخت.