دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر بانک‌ها موظف به درج علل عدم پرداخت وجوه چک

اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور، آنها را مکلف کرد دلایل عدم پرداخت وجوه در روز موعد چک را توضیح و گواهی كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك مركزي در این بخشنامه آمده است: در مواردي بسیار نادر که چک‌های واگذاری پس از ارسال به بانک محال‌علیه، گاهی به علت قطع برق، اشکال در سیستم یا حتی بعضا تعطیلی برخی از شعب به علت حوادث قهری، صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت در همان روز میسر نباشد و انجام این تکلیف به روز بعد موکول گردد، بانک مکلف است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مشتری مراتب را در ذیل گواهی‌نامه عدم پرداخت توضیح و گواهی نماید.
در این بخشنامه اضافه شده است: هیچ عذری در خصوص تکلیف قانونی و فوری مبنی بر وصول یا صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک‌های واگذاری یا ارائه شده به بانک پذیرفته نخواهد شد و مسوولیت اجرای آن مستقیما متوجه بانک و روسای شعب خواهد بود.

بر اساس ماده 4 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و اصلاحيه‌هاي بعدي، هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 قانون مذكور پرداخت نگردد، بانك موظف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر كننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد.