دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر توكلي:پارلمان‌نيوز بايد زودتر رفع فيلتر شود

احمد توكلي درباره‌ فيلتر سايت پارلمان‌نيوز كه متعلق به اقليت مجلس است، گفت: براساس قواعد عمومي آزادي بيان اين‌گونه اقدامات قابل توجيه نيست و هرچه زودتر اين سايت بايد رفع فيلتر شود.

نماينده مردم تهران در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه شرايط كشور اقتضاء مي‌كند كه مسوولان در جهت ترميم اعتماد عمومي عمل كنند، تصريح كرد: فيلتر كردن سايت پارلمان‌نيوز كه متعلق به اقليت مجلس است، كاري برخلاف مصالح كشور و وحدت ملي است.

وي ادامه داد: تصويري كه اين كار در اذهان ايجاد مي‌كند اين است كه پارلمان ايران اقليتي دارد كه حتي اجازه ندارند يك سايت داشته باشند و اين تصوير كه با عمل افراد داراي سلايق تنگ‌نظرانه و مخالف وحدت ملي و مصالح كشور تحقق پيدا كرده، اسباب تاسف است.

توكلي تصريح كرد: اين كار هم در داخل به ضرر منافع ملي است و هم از جهت خارجي براي كشور تصويري غير قابل دفاع و مشوه ايجاد مي‌كند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس خاطرنشان كرد: ما كه هميشه از قانون و حاكميت قانون دفاع مي‌كنيم نبايد رفتاري كنيم كه نشانه بي‌قانوني باشد؛ چرا كه فعاليت سايت‌ها هنوز قانون روشني ندارد ولي بر اساس قواعد عمومي آزادي بيان، اين‌گونه اقدامات قابل توجيه نيست و هرچه زودتر اين سايت بايد رفع فيلتر شود.