دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر طراحی قانون ویژه برای رسیدگی به امور ایتام

رئیس قوه قضائیه بر لزوم طراحی قانونی ویژه و مدل و نظام خاص برای رسیدگی به امور ایتام تأکید کرد و گفت: در صورت طراحی این نوع قانون می توان آن را به دنیا معرفی کرد و در کشور نیز اجرا شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، آیت الله هاشمی شاهرودی در مراسم افتتاح کانون نخبگان ایتام تهران با بیان اینکه عدالت ویژگی حضرت علی (ع) بود گفت: توجه به امور ایتام از مهمترین برنامه های امیرمؤمنان (ع) بود.

وی با بیان اینکه توجه به ایتام باید با الگوگیری از آموزه های دینی و سیره نبوی (ص) و ائمه اطهار (ع) برنامه ریزی شود گفت: در فرهنگ اسلامی توجه به ایتام جایگاه خاص دارد و برای اجرایی شدن آن نیاز به برنامه ریزی است.

آیت الله شاهرودی با بیان اینکه این مهم مورد توجه امام راحل و نظام جمهوری اسلامی بوده و هست و هر چند دستگاههای متولی خدمات رسانی به مردم بی بضاعت و کم بضاعت فراوان است اما تا رسیدن به اهداف مورد نظر نظام اسلامی هنوز فاصله داریم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در دستگاههای ذیربط برنامه ریزی های زیادی می شود اما نیاز به هماهنگی بیشتری دارد افزود: افتخار مردم پیرو حضرت علی (ع) این است که ولایتی هستند و برای رسیدگی به امور آنان نیاز به کارآمدی بیشتری است.

آیت الله شاهرودی گفت: ما باید در عمل نشان دهیم که در زمینه توجه خاص به ایتام ، پیرو سیره و سنت امیرمؤمنان ، علی (ع) هستیم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه با پیروی از امیر مؤمنان شمار زیادی از مردم آمادگی کمک به ایتام دارند افزود: باید برای ساماندهی این کمک ها برنامه ریزی شود و از این ظرفیتها در رفع محرومیت زدایی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه باید هم در سطح کلان و هم در سطح خرد در استفاده از این ظرفیتها توجه شود گفت: دادستانی با توجه به اشرافیتی که به وضع خانواده ایتام دارد بهترین مکان برای خدمات دهی به این گروه از جامعه است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اگر برنامه ریزی خاصی صورت بگیرد و در سطح کشور یک مدل و الگوی خوبی به وجود بیاید می توان آن را به دنیا ارائه کرد افزود: باید ارزش های بلند پایه حکومت عدل علوی را در رابطه با خدمت رسانی به قشرهای مستضعف بویژه ایتام احیا کرد.

آیت الله شاهرودی افزود: به گونه ای این مدل و ارزشها را احیا کنیم که خانواده های غیر یتیم بخواهند مثل خانواده های یتیم باشند.

وی افزود: زمینه های این مهم وجود دارد و دولت هم با برنامه ریزی های جامع دنبال استفاده از این ظرفیت هاست.

آیت الله شاهرودی با بیان اینکه باید در این بخش از جهان مادی امروز جلو باشیم گفت : در برخی کشورهای غیر اسلامی برنامه های کارآمدی دارند و ما می توانیم از الگوهای پیشرفته دنیا استفاده کنیم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه خانواده های ایتام باید قدر خودشان را بدانند گفت: هر چند یتیم بودن درد بزرگی است اما یک امتحان الهی است و باید از این فرصت استفاده کرد.

آیت الله شاهرودی با اشاره به اینکه توجه به امور ایتام تنها نباید در زمینه رفاه مادی باشد گفت: باید به امور تربیتی ایتام توجه خاص شود.

در آغاز این مراسم ، دادستان تهران هم با بیان اینکه بیش از 35 هزار و 960 نفر از ایتام تحت سرپرستی دادسرای امور سرپرستی تهران هستند گفت : یکی از وظایف دادستانی نظارت بر امور افراد فاقد سرپرست است.

مرتضوی با بیان اینکه کانون نخبگان ایتام تهران ، دو هزار و 500 متر مربع مساحت دارد اضافه کرد : این کانون را فردی خیر بدون وارث وقف ایتام کرده است.

وی افزود : 400 نفر از دانش آموزان ممتاز ایتام در این کانون و در فعالیت های تابستانی آن شرکت دارند.

مرتضوی گفت: از دانشگاه علمی ـ کاربردی درخواست شده است که یک واحد دانشگاهی به دانش آموزان ایتام اختصاص یافت.