دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر مهلت تعيين ماليات اصناف تمديد شد

رييس شوراي اصناف كشور از موافقت سازمان امور مالياتي با تمديد چند روزه مهلت تعيين ماليات اصناف خبر داد.

قاسم نوده فراهاني به ايرنا گفت: پيشتر ‪ ۱۵‬تيرماه آخرين مهلت اعلام ماليات اصناف به سازمان امور مالياتي بود كه اين زمان پنج روز ديگر تمديد شد.

وي با بيان اينكه نامه كتبي تعيين فرصت ماليات اصناف به سازمان امور مالياتي ارسال شده، گفت: تمديد مهلت به درخواست صنوف مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها عنوان شده است.

يادآور مي‌شود: موضوع واگذاري تعيين ماليات صنوف توسط اتحاديه ها، براساس توافق فيمابين شوراي اصناف كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت گرفته است.

اظهارنامه مالياتي

رييس شوراي اصناف كشور با اشاره به اينكه تيرماه آخرين فرصت ارسال اظهارنامه صنوف به سازمان امور مالياتي است، از تمام صنوف كشور خواست هرچه سريع تر نسبت به ارسال اظهارنامه مالياتي به سازمان امور مالياتي اقدام كنند.

نوده فراهاني افزود: به طور قطع انجام به موقع امور مالياتي توسط اصناف، موجب مي‌شود تا ساير مراحل نيز در زمان مقرر خود انجام شود.