دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر یارانه نقدی فقط برای دو دهک اول

بنابر مصوبه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، منابع حاصله از نقدی شدن یارانه ها بین پنج دهک نخست جامعه به گونه ای توزیع خواهد شد که دو دهک اول مشمول توزیع نقدی و سه دهک دیگر مشمول اقداماتی همچون توسعه تامین اجتماعی و بیمه های درمانی، کمک های مسکن و اشتغال و… خواهند بود.

به نوشته سرمایه، در پیشنهاد برخی از نمایندگان همچون توکلی و مصباحی مقدم پیش بینی شده بود این کمک ها به 7 دهک تعلق گیرد که تصویب نشد. کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی برای بررسی نحوه توزیع منابع حاصل از نقدی شدن یارانه ها تشکیل جلسه داد و مقرر کرد 50 درصد منابع حاصل از حذف یارانه ها صرف جبران کاهش قدرت خرید پنج دهک اول جامعه شود.
بنابر مصوبه کمیسیون، 50 درصد منابع حاصله صرف جبران کاهش قدرت خرید افراد، 30 درصد صرف کمک به بخش تولید از مسیر بهبود بهره وری انرژی و 20 درصد بقیه نیز صرف جبران فشار به بودجه عمومی دولت خواهد شد. مخبر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس از اتمام کار لایحه هدفمندکردن یارانه ها در کمیسیون ویژه تا پایان هفته جاری خبرداد و گفت: «زمان اجرای این طرح، حداکثر تا پایان برنامه پنجم مشخص شده است.» کاظم دلخوش با بیان اینکه «کار بررسی 14 ماده لایحه هدفمندکردن یارانه ها در کمیسیون ویژه مجلس به اتمام رسیده است»، گفت: «لایحه هدفمندکردن یارانه ها هفته جاری در کمیسیون ویژه مجلس نهایی می شود.» این در حالی است که لایحه برنامه پنجم و زمان ارائه آن به مجلس هنوز مشخص نیست، ضمن اینکه محمدقاسم حسینی معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در فروردین ماه امسال عنوان کرد: «لایحه هدفمندکردن یارانه ها در لایحه برنامه پنجم دیده نشده اما تاثیرات آن به طور غیرمستقیم دیده شده است.» دلخوش در مورد لایحه طرح تحول اقتصادی مجلس افزود: «موضوعات مرتبط با خوشه بندی ها، میزان یارانه های پرداختی به دهک ها، چگونگی دهک های اول و دوم و زمان اجرای طرح (حداکثر تا پایان برنامه پنجم) مشخص شده و جمع بندی لایحه در کمیسیون ویژه، هفته آینده ارائه می شود.»مخبر کمیسیون ویژه ادامه داد: «بر اساس اصلاحات ماده پنج این لایحه، دولت مجاز شد تا 50 درصد از وجوه خالص از اجرای این قانون را در قالب بندهایی از جمله «الف» کمک نقدی و غیرنقدی به دهک های اول و دوم و «ب» اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه مصرف هزینه کند.»وی تصریح کرد: «اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه مصرف از قبیل گسترش بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی و نیز تامین خدمات ارتقای سلامت جامعه با پوشش دارویی و درمانی بیماری های خاص و صعب العلاج، کمک به تامین هزینه مسکن و اشتغال برای جامعه هدف و توانمندسازی اجرای برنامه های حمایت اجتماعی برای جامعه مصرف را شامل می شود.»وی همچنین با اشاره به اصلاحات ماده 6 گفت: «بخشی از بند (ب) این ماده حذف و بخش آب به آن اضافه شد و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر نیز حذف شد.»

دلخوش گفت: «در ماده 9 نیز «صندوق هدفمند سازی یارانه ها» به «حساب» تغییر ماهیت داد و مقرر شد در جداول بودجه سنواتی مدنظر قرار گیرد یعنی در اصلاح ماده 9 دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. بر این اساس 100 درصد از وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی نشده در مواد 5، 6 و 8 به صورت درآمد هزینه اختصاص یابد.»