دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر از شوق يونايتد نمي خوابم

مايکل اوون جوان ترين انگليسي صاحب توپ طلا اولين ليورپولي تاريخ نام گرفت که در يکي از ايستگاه هاي حرفه يي خود لباس منچستريونايتد را به تن کرد.

به نوشته اعتماد؛ اسطوره سقوط کرده فوتبال جزيره ظاهراً از يافتن فرصتي دوباره براي مطرح شدن ذوق زده شده است و اين عامل در اولين گفت وگوي او با سايت شياطين سرخ ملموس به نظر مي رسد.

-چه احساسي داري؟

خوشحالم. در دوردست ترين روياهايم هم چنين انتقالي را نمي ديدم اما فرگي مرا به تيمش فراخواند و از آن زمان همه چيز خيلي سريع رخ داد.

-معمولاً براي پوشيدن پيراهن منچستريونايتد به محرک خاصي نياز نيست. فرگوسن چه گفت؟

او به من بيش از پول ارج نهاد و از اين بابت پيرمرد اسکاتلندي را مي ستايم. مذاکرات در حضور سرالکس، گيل و مدير برنامه هايم انجام شد. فقط به درخشش درون زمين مي انديشم و قصد دارم در سريع ترين زمان محبت سران منچستريونايتد را جبران کنم.

-آيا سال گذشته فکر مي کرديد فرصت بازي در لباس نايب قهرمان اروپا را به دست بياوريد؟

نه. يک بار وقتي خيلي بچه بودم حين انجام يک تورنمنت از باشگاه منچستريونايتد ديدن کردم. برايان کيد و ساير بزرگان من يو را مي شناسم. واقعاً فکر نمي کردم فرگوسن روزي دست نياز به سوي من دراز کند. غير از فصل گذشته، هميشه خوب بوده ام و به همين دليل اطمينان داشتم يک باشگاه بزرگ منجي دوران حرفه يي من خواهد شد. اميدوارم با گل هايم، يونايتد را به موفقيت برسانم.

-هواداران نگران شکنندگي تو هستند…

مايلم به روسفيدي در آزمايش هاي پزشکي فکر کنم.

مي دانستم مي توانم آزمون هاي سخت پزشکي منچستر را پشت سر بگذارم. آماده ام و بدانيد چند سال ديگر مارک هميشه مصدوم از پيشاني من زدوده مي شود. به طور طبيعي وقتي در معرض درگيري ها باشيد، احتمال آسيب ديدگي شما افزايش مي يابد. در 29سالگي 500 بازي سطح بالا را انجام داده ام. آمادگي هميشگي غيرممکن است اما سعي مي کنم کمتر آسيب ببينم. به لطف پزشکان مسلط اين تيم استخوان هاي فربه تري خواهم داشت.

-مي توانيد کنار برباتوف يا روني بازي کنيد؟

بازي همراه اين بزرگان شوق ويژه يي در من برانگيخته است. چه جالب يک مذاکره کوچک، امضاي قرارداد و پوشيدن پيراهن تيمي بزرگ. چقدر سريع اتفاق افتاد، بي تاب شيرجه زدن در استخري مملو از غواصان افتخار هستم. هم تيمي هاي جديدم در ساليان گذشته افتخارات بزرگي به دست آورده اند.

-اينجا به دنبال چه دستاوردي هستي؟

حضور در يونايتد مترادف با آغاز روياپردازي براي فتح جام است. چگونه مي توانيد پيشنهاد چنين تيمي را رد کنيد. فکر همبازي شدن با بهترين هاي دنيا خواب را از چشمانم مي ربايد. تماشاي هواداران، امکانات باشگاه و جو اولدترافورد مرا هيجان زده مي کند.

-قبلاً در اولدترافورد بازي کرده يي اما اين بار سکونشينان تئاتر روياها را حامي خودت خواهي ديد…

مي دانم عده يي مي گويند مربي نبايد مرا مي خريد اما به محض حضور در ترکيب اصلي جواب منتقدان را مي دهم. چنانچه در رقابت هاي پيش فصل مورد استفاده قرار بگيرم، براي رقم زدن يک سال کاري خوب تهييج مي شوم. يک شروع خوب، ادامه يي دلپذير و در نهايت احياي دوران حرفه يي ام را به ارمغان مي آورد.