دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر حضور فرد سابقه‌دار در گمرك نمايشگاه

گمرک نمايشگاه تهران که يکي از گمرکات کليدي کشور است، با بي‌توجهي به قانون، فردي را که داراي سابقه بد در گمرکات است، به تصدي يکي از حساس‌ترين پست‌هاي کليدي اين اداره کل گمرک منصوب کرده است.

به گزارش خبرنگار «»، «ف ـ ن» که پيشتر رئيس گمرک سلفچگان بوده و با حکم دادگاه بدوي، محکوم به بازخريد اجباري و سرانجام در حکم تجديد نظر، محکوم به چهارده ميليون تومان جريمه و همچنين محروميت از پست‌هاي کليدي و حساس شده است، با بي‌اعتنايي به قانون، مسئول حساس‌ترين و کليدي‌ترين پست گمرک نمايشگاه تهران شده است.
بنابر این گزارش، «ف ـ ن» با استناد به تخلفات گسترده‌اي که در گمرک سلفچگان به دست بازرسان خود گمرک کشف شد، محکوم به آراي مذکور شده است.

يکي از تخلفات که در تاريخ گمرک بي‌سابقه بوده، حدود ششصد اظهارنامه بدون پرداخت حق گمرکي بوده که در حکمي که اصلا وجاهت قانوني ندارد، ترخيص کرده که تنها يکي از اين اظهارنامه‌ها، مربوط به شخص به نام «ر ـ ض» بوده که دو ميليارد و هشتصد ميليون تومان حقوق گمرکي را پرداخت نکرده و همه اين قانون‌شکني‌ها در زمان رياست «ف ـ ن» در گمرک سلفچگان روي داده است.

اين گزارش مي‌افزايد: رئيس گمرک نمايشگاه تهران که قطعا از محکوميت «ف ـ ن» آگاهي داشته، وي را علاوه بر مشاورت خود به عنوان رئيس سرويس ارزيابي اين گمرکات منصوب کرده و حتي گاه وي را به عنوان جانشين خود در گمرک نمايشگاه تهران در زمان غيبت خود گمارده است.
گفتني است، گمرک نمايشگاه تهران، يکي از گمرکات مهم کشور است که وظيفه آن، ترخيص کالاهاي نمايشگاهي است.