دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر خواهران افتخار

تنها زناني که خود و جايگاه شان را مي شناسند و با دردسرهاي «اول ماندن» کنار آمده اند، مي توانند در روز يک فتح بزرگ تي شرتي با اين نوشته بپوشند؛ «تا به حال جام هاي مرا ديده يي؟»

به نوشته اعتماد؛ وقتي نور قرمز بر چهره سياه سرنا ويليامز تابيد، متوجه شديم او در شب يازدهمين قهرماني در گرنداسلم شخصيت مجسم تعاريف پاراگراف اول اين متن است. قدرت، ظرافت و هوش بالاي او در رقابت با خواهري که هميشه عاشقانه دوستش داشته، ثابت کرد اگر قدرت طلب باشي، عشق به انسان آن سمت تور را فراموش مي کني و اول مي ماني؛ حتي اگر رنکينگ موافق نظرت نباشد.

فينال خانوادگي بخش زنان ويمبلدون 2009 يک ساعت و نيم به طول انجاميد و در اين مدت ونوس در سوداي تبديل شدن به سومين زن فاتح سه دوره پياپي ويمبلدون (پس از ناوراتيلوا و گراف) خواهرش را به دردسر انداخت. نتيجه اما مطابق ميل او رقم نخورد.

خواهر بزرگ تر مقابل قدرت بدني و ضربات مهارناپذير سرنا کم آورد. ويليامز کوچک 7 بر 6 و 6 بر 2 به برتري دست يافت تا آوازه برتري شاهزاده تنيس دنيا بار ديگر در تمام جزيره بپيچد. بعدازظهر شنبه امکان تاريخ سازي از سوي طرفين وجود داشت، با اين حال هوشياري سرنا تفاوت را رقم زد.

عصبانيت ونوس بابت شکست مقابل سرنا ادامه دارد. شايد اين اظهارات بازتاب آن سرخوردگي ها باشد؛ «خونسردي خودم را از دست دادم و آنچنان که بايد، ظاهر نشدم. ديگر تکرار نمي شود. مطمئن باشيد.» طرف پيروز هم گفت؛ «روز فينال ونوس خواهر من نبود. او را رقيبي سرسخت مي دانستم؛ رقيبي اسطوره يي که هفت گرنداسلم و پنج جام ويمبلدون را تصاحب کرده است.» بله، درست که سرنا يک اسطوره ناميده مي شود اما 24 ساعت پس از فينال بخش زنان، فاتح سه رقابت از چهار تورنمنت اخير پشت سر مغلوب و بازنده فينال (سافينا) در رتبه دوم رنکينگ جاي گرفت.

سرنا گفت؛ «وقتي سه گرنداسلم را فتح مي کنيد، حتماً در رتبه اول قرار مي گيريد؛ البته نه در سيستم رنکينگ فعلي تنيس، قهرمان شدن و دوم ماندن از علايقم است. اگر مي خواستم به صدرنشيني در جدول بينديشم، احتمالاً از کسب دستاوردهاي بزرگ محروم مي شدم. ترجيح مي دهم نفر دوم داراي سه گرنداسلم باشم، نه صدرنشيني بدون عنوان. به سافينا احترام مي گذارم. او لايق بالانشيني است چون در مادريد و رم قله نشيني را تجربه کرد.»

چنانچه مبناي مقايسه بين سافينا و سرنا را تعداد پيروزي در تورنمنت هاي بزرگ قرار دهيم، قطعاً ويليامز کوچک در رتبه بالاتري قرار مي گيرد. اين قياس در فينال هايي که بين دو خواهر برگزار مي شود، کوچک ترين هيجاني به وجود نمي آورد زيرا آنها بازي تمريني هرروزه را به نبرد پاياني گرنداسلم هاي ساليان اخير پيوند زده اند و به خاطر تعدد تقابل هاي مستقيم، به قول معروف دست شان براي يکديگر رو شده است.

در جدال ونوس و سرنا تاکتيک جديدي نمي يابيد اما اگر خوب دقت کنيد، تفاوت ها را درک مي کنيد. ونوس سرويس هاي معمولاً بي بازگشتي به سوي رقيبان مي فرستد اما سرناي خونسرد مقابل او کم نمي آورد. به طور مثال ونوس پس از شکست در ست اول، براي رقيب مجال خودنمايي باقي نگذاشت، هرچند در ادامه سرنا خود را بازيافت و چنان کرد که ديديم و شنيديم.

ونوس با وجود مصدوميت از ناحيه زانو خيلي پرتحرک نشان داد. به هر حال کامپيوترها مي توانند با دليل و مدرک در ساختمان سنت پترزبورگ و فلوريدا، نام سافينا را به عنوان نفر اول رنکينگ مقابل ديدگان کاربران قرار دهند اما همه مي دانند رده بندي حقيقي در پايان فينال ويمبلدون (محل تجمع بزرگ ترين ستاره ها) شکل مي گيرد. سرنا با آن نوشته روي تي شرت خود همه ستايشگرانش را خوشحال کرد.

مقايسه خواهران ويليامز

سرنا؛ 11 گرنداسلم (اوپن استراليا در سال هاي 2003، 2005 ، 2007 و 2009، رولان گاروس در سال 2002، ويمبلدون در سال هاي 2002 ، 2003 و 2009 و يو اس اوپن در سال هاي 1999 ، 2002 و 2008) ونوس؛ هفت گرنداسلم (2000 ، 2001، 2005 ، 2007 و 2008 و رولان گاروس در سال هاي2003 و 2005) رويارويي هاي گذشته؛ 11 بر 10 به سود سرنا.

نتايج نبردهاي رودررو در فينال

يو اس اوپن 2001؛ 2-6 و 4-6 به سود ونوس

رولان گاروس 2002؛ 5-7 و 3-6 به سود سرنا

يو اس اوپن 2002؛ 4-6 و 3-6 به سود سرنا

ويمبلدون 2002؛ 6- 7 و 3-6 به سود سرنا

اوپن استراليا 2003؛ 6-7 ، 3-6 و 4-6 به سود سرنا

ويمبلدون 2003؛ 4-6 ، 4-6 و 2-5 به سود سرنا

ويمبلدون 2008؛ 5-7 و 4-6 به سود ونوس

ويمبلدون 2009؛ 6-7 و 2-6 به سود سرنا