دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر در پيچ بزرگ‌ترين پروژه ورزشي اصفهان

سرمربي سابق تيم ملي فوتبال كشور گفت: شيران از نخبگان استان به شمار مي‌رود اما در تكميل پروژه نقش جهان عملكرد مطلوبي نداشت.

محمود ياوري امروز در گفتگو با فارس در اصفهان با اشاره به سفر اول رئيس جمهور به استان اصفهان و قول‌هاي مساعدت وي افزود: در آن سفر به عنوان نماينده جامعه ورزش استان، گزارشي از وضعيت نامناسب ورزشگاه نقش جهان ارائه كردم و رئيس جمهور قول مساعدت بسياري در اين زمينه داد.

وي با بيان اينكه رئيس جمهور قول داد كه اين پروژه در اولين فرصت تكميل و مورد بهره‌برداري قرار گيرد، تصريح كرد: پس از قول رئيس جمهور، وضعيت تكميل اين پروژه سرعت بيشتري به خود گرفت اما هنوز به وضعيت مطلوب خود نرسيده است.

سرمربي سابق تيم راه‌آهن شهر ري با انتقاد از عملكرد مسئولان استان اصفهان در رسيدگي به ورزشگاه نقش جهان بيان داشت: مي‌ترسم فاز اول ورزشگاه تمام نشده برخي قسمت‌ها تخريب شود و مسئولان را براي جلوگيري از تخريب به فكر چاره بيندازد.

وي با بيان اينكه مسئولان در مباحث مالي ورزشگاه اسراف مي‌كنند، خاطرنشان كرد: وقتي رئيس جمهور جديت براي تكميل پروژه تلاش مي‌كند چرا ساير مسئولان جديت لازم را براي تكميل آن به كار نمي‌گيرند.

ياوري به لزوم برخورد با پيمانكاران ضعيف پروژه اشاره كرد و افزود: قانون مي‌گويد كه پيمانكار متخلف بايد از كار اخراج شود و اگر پيمانكار طرح از سرعت كافي برخوردار نيست، بايد با اين پيمانكار برخورد شود.

وي با اشاره به عملكرد مدير كل تربيت بدني استان اصفهان در استان‌هاي ديگر اظهار داشت: شيران در استان‌هاي ديگر بهتر از استان اصفهان عمل كرد اما در اين استان عملكرد مناسبي نداشت.

سرمربي سابق تيم ملي فوتبال كشور شيران را از نخبگان استان عنوان كرد و گفت: شيران بايد احساس مسئوليت بيشتري از خود نشان دهد و فشار بيشتري بر پيمانكار پروژه وارد كند.

وي با بيان اينكه اختيارات مديركل تربيت بدني استان اصفهان در تكميل ورزشگاه نقش جهان محدود است، تصريح كرد: بودجه اين پروژه از تهران مي‌آيد و شيران نمي‌تواند از بودجه‌هاي ديگر براي تكميل اين پروژه استفاده كند بلكه تنها مي‌تواند پيگيري بيشتري به خرج دهد.

ياوري به وجود استاديوم‌هاي فوتبال در سراسر كشور اشاره كرد و بيان داشت: در بسياري از استان‌هاي كشور استاديوم‌هاي فوتبال مجهز بسياري وجود دارد اما در مركز ورزش و فوتبال كشور استاديوم مجهزي وجود ندارد.

وي با بيان اينكه هيچ حركت مثبتي براي تكميل اين پروژه به چشم نمي‌خورد، افزود: علي‌آبادي بايد به اصفهان توجه بيشتري نشان داده و با استفاده از علاقه و تخصص خود در مباحث عمراني، اين پروژه را به اتمام برساند تا ورزشگاه نقش جهان در دوران رياست وي به بهره‌برداري برسد.