دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر فردا، پایان سفر استانی دولت به تهران

فردا چهارشنبه 17 تيرماه، جلسه استاني هيات دولت در مورد استان تهران برگزار خواهد شد و در اين جلسه تصميمات جديدي در مورد پيشرفت و آباداني هر چه بيشتر اين استان اتخاذ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سياسي برنا، فردا چهارشنبه 17 تيرماه، جلسه استاني هيات دولت در مورد استان تهران برگزار خواهد شد و در اين جلسه تصميمات جديدي در مورد پيشرفت و آباداني هر چه بيشتر اين استان اتخاذ خواهد شد.

برگزاري اين جلسه به معناي پايان دومين دور از سفر استاني هيئت دولت به استان تهران خواهد بود.

اين جلسه به رياست رييس جمهور برگزار خواهد شد.