دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر استقلال خوشحال از محروميت تماشاگران!

استقلال بايد در همان هفته اول مقابل امير قلعه نويي قرار بگيرد. شايد خيلي ها منتظر تقابل امير قلعه نويي و واعظ آشتياني بودند، اما هيچ کس تصور نمي کرد در همان هفته نخست دو تيم رو در روي هم قرار بگيرند. به قول غلامحسين مظلومي که در هنگام قرعه کشي چشم از نقطه برداشته شدن نامهاي تيمها بر نمي داشت، اين بدترين حالت ممکن بود که مي توانست اتفاق بيفتد.

به نوشته قدس؛ البته بعضي از استقلالي ها هم سعي مي کردند خودشان را معمولي جلوه دهند، اما با اين حال نمي شد ازچهره هاي متفاوت آنها پس از اعلام قرعه کشي غافل شد. سپاهاني ها هم چندان از اين قرعه راضي نبودند، به طوري که تابش پس از آنکه نام تيم خودش را از سبد مخصوص بيرون آورد و به عنوان حريف هفته اول استقلال معرفي کرد تا حدودي با ديدن نام سپاهان سگرمه هايش در هم پيچيد و با فشار دادن لبهايش نارضايتي خود را از اين قرعه اعلام کرد… .

پس ازآن، همه به دنبال واکنش واعظ آشتياني بودند همه مي خواستند بدانند مدير عامل باشگاه استقلال چه واکنشي به اين قرعه دارد، اما واکنش واعظ آشتياني معمولي تر از آني بود که تصور مي کردند. شايد واعظ هم مي دانست پشت پرده چه اتفاقي افتاده است. استقلال در هفته اول از داشتن تماشاگران خود محروم است و اين نکته انحرافي اين بازي است که بعضي ها را در خواب ديدن يک بازي بازي جنجالي و پر تنش فرو برده بود.

شايد براي هواداران استقلال هم جالب باشد بدانند واعظ در ميان اطرافيان خود چه گفته است: نگران نباشيد ما در بازي اول از داشتن تماشاگر محروم هستيم و اتفاق خاصي در ورزشگاه نخواهد افتاد.
پيش از قرعه کشي، برخي مسؤولان باشگاه استقلال از تقابل با امير قلعه نويي در هراس بودند، البته اين ترس ناشي از مسائل فني نبود.

استقلالي ها از اين واهمه داشتند که هواداران استقلال براي تشويق امير قلعه نويي به ورزشگاه بيايند و آن وقت فضاي غير قابل تحملي براي مرفاوي و واعظ آشتياني رخ دهد. غيرقابل پيش بيني هم نبود که اين اتفاق بيفتد. آخرين بازي استقلال در ورزشگاه آزادي گواهي صادق به اين ادعاست.

در اين بازي هواداران استقلال بشدت امير قلعه نويي را مورد لطف قرار دادند و واعظ آشتياني را به دليل کنار گذاشتن امير بشدت مورد انتقاد قرار دادند. اين فضا مي توانست در اولين بازي استقلال در آغاز مسابقات ليگ برتر رخ دهد، اما به نوعي استقلال و واعظ از اين جريان مصون ماندند و به قول يکي از نزديکان امير قلعه نويي قسر در رفتند!

پس از قرعه کشي حتي خيلي ها معتقد بودند، اين قرعه کشي از پيش طراحي شده بوده است. براي اثبات اين ادعا برخي تکرار بازي داربي در هفته نهم را مثال مي زدند که چندان هم با واقعيت در منافات نيست. شايد براي بسياري از هواداران استقلال هم اين پرسش به وجود بيايد که مگر مي شود از ميان اين هفته هاي متفاوت استقلال در همان هفته آغازين که از سوي کميته انضباطي با محروميت رو به روست، مقابل سپاهان قرار بگيرد؟

اين پرسش را مي توان با بي تفاوتي استقلالي ها به بخشوده شدن تماشاگرانشان توسط کميته انضباطي مربوط دانست! جالب است بدانيد، مسؤولان استقلال براي بخشيده شدن تيمشان خود را به تکاپو نينداخته اند و پس از تک نامه اي که به کميته انضباطي در راستاي بخشيده شدن تماشاگرانشان ارسال کردند و البته با مخالفت شريفي رو به رو شد، بسنده کرده و ديگر اين جريان را پيگيري نکردند؟!

در واقع مسؤولان باشگاه استقلال هم از اينکه کميته انضباطي با درخواست آنها مخالفت کرده است، راضي اند و اين مخالفت را به دليل حاشيه هاي موجود اين بازي به سود خود مي دانند. به نوعي استقلالي ها و حتي شخص واعظ خود را برنده حاشيه هاي اين بازي مي داند و امير قلعه نويي را بازنده!

زيرا دوستداران امير از هفته ها پيش براي اين بازي نقشه هاي بسياري کشيده بودند و قصد داشتند در جريان بازي، ورزشگاه را روي سر واعظ خراب کنند. البته بايد منتظر واکنشهاي تازه امير قلعه نويي هم بود. شايد امير قلعه نويي هم از اينکه بايد در ورزشگاه خالي از تماشاگر مقابل استقلال قرار بگيرد، چندان راضي نباشد.  به هر حال امير هم برنامه ريزي بسياري براي اين بازي کرده بود، اما سکوهاي خالي او را از رسيدن به خواسته اش محروم مي کند.