دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر ايران به “نوباكو ” مي‌پيوندد

مدير عامل خط لوله بين‌المللي نوباكو با اشاره به عدم اطمينان كشورهاي اروپايي به عرضه گاز كشورهاي آسياي مركزي و عراق گفت: ما قصد داريم با متصل كردن دو خط لوله از ايران و گرجستان بخش ديگري از گاز مورد نياز خط لوله ناباكو را تامين كنيم و ناباكو براي انتقال گاز ايران به اروپا كاملا مصمم است.

به گزارش خبرگزاري فارس، خط لوله 11.1 ميليارد دلاري ناباكو قرار است گاز آسياي مركزي را از طريق بالكان و تركيه به بازار هاي اروپا منتقل كند . قرار است اين پروژه تا سال 2014 ميلادي به بهره برداري برسد . اتريش ، بلغارستان ، مجارستان ، روماني و تركيه كشورهايي هستند كه اين خط لوله از مرزهاي آنها عبور خواهد كرد . اين كشورها قرار است هفته آينده (22 تير) قرارداد احداث خط لوله ناباكو را در شهر آنكارا به امضا رسانند . امضاي اين قرارداد تا كنون بارها به تاخير افتاده است .
به گزارش پايگاه اينترنتي آسبارز، راينهارد ميتچك مدير عامل خط لوله بين المللي ناباكو در اين باره گفت ، ما قصد داريم با متصل كردن دو خط لوله از ايران و گرجستان بخش ديگري از گاز مورد نياز خط لوله ناباكو را تامين كنيم . ناباكو براي انتقال گاز ايران به اروپا كاملا مصمم است .

وي افزود : اتحاديه اروپا بايد براي تامين امنيت انرژي مورد نياز خود از طريق خط لوله ناباكو ، به منابع گازي مختلف و متنوعي دسترسي داشته باشد .

وي تصريح كرد، البته نقش كنسرسيوم ناباكو تنها انتقال گاز طبيعي به اروپا است و تصميم گيري اصلي در خصوص خريد گاز ايران بر عهده اتحاديه اروپا خواهد بود .

آمريكا تا كنون بارها مخالفت خود را با مشاركت ايران در اين خط لوله اعلام كرده است . البته شركتهاي امريكايي حضور و نقش مستقيمي در اين پروژه ندارند .

تنشهاي موجود در روابط روسيه و اوكراين تا كنون بارها موجب قطع صادرات گاز مسكو به كي يف و اتحاديه اروپا شده است . اين مساله موجب شده تا اتحاديه اروپا به دنبال جايگزين هاي مناسبي براي گاز روسيه باشد .

كنسرسيوم ناباكو قصد دارد گاز مورد نياز اروپا را از شمال عراق ، آذربايجان و آسياي مركزي تامين كند . ولي هنوز اطمينان كاملي در خصوص تامين گاز مورد نياز ناباكو از سوي اين كشورها وجود ندارد . روسيه نيز براي رقابت شديد با خط لوله ناباكو ، خط لوله سوث استريم را مطرح كرده و تا كنون قراردادهاي مهمي را با كشورهاي آسياي مركزي و آذربايجان براي خريد گاز و صدور آن به بازارهاي اروپا به امضا رسانده است .

قرارداد 8 ميليارد دلاري كنسرسيوم ناباكو با دولت كردستان عراق براي خريد گاز طبيعي ، از سوي وزارت نفت عراق رد شده است . اين قرارداد با مخالفت شديد دولت تركيه نيز روبرو شده است . تركيه نگران اين مساله است كه درامدهاي گازي موجب افزايش حس جدايي طلبي در بين كردهاي عراق شود .
مقامهاي روسي نيز بر اين باورند كه اجراي خط لوله ناباكو بدون درنظر گرفتن منابع گازي ايران به دور از واقعيت خواهد بود . برخي از كارشناسان غربي نيز بر اين باورند كه اجراي پروژه ناباكو بدون دستيابي به منابع گازي ايران امكان پذير نخواهد بود .

ماموكا تسرتلي كارشناس مسائل اوراسيا در دانشگاه آمريكن واشنگتن در اين باره گفت ، اروپايي ها بي شك به منابع گازي بيشتري براي اجراي خط لوله ناباكو نياز دارند . پايبندي كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده به تعهدات خود در چارچوب خط لوله ناباكو نيز نگراني مهم و عمده اي به شمار مي رود .