دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر كشف زيستگاه‌ انسان‌هاي نخستين در قم

مربي دانشكده زمين‌شناسي دانشگاه اصفهان گفت: نخستين پي‌جويي صحرايي موزه گروه زمين‌شناسي نتيجه داد و موفق شديم آثاري از زيستگاه‌هاي انسان‌هاي اوليه را در ساحل درياچه قم كشف كنيم.

محمد علي مكي‌زاده امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان افزود: زيستگاه‌هاي انسان‌هاي نخستين 30 تا70 هزار سال پيش در ساحل درياچه قم كشف شد.

وي اظهار داشت: سفر پژوهشي گروه زمين‌شناسي به پهنه استان قم انجام شد كه اين سفر براي گردآوري نمونه‌هاي موزه‌اي و شناسايي سوژه‌هاي پژوهش‌هاي تحصيلات تكميلي بود.

مربي دانشكده زمين‌شناسي دانشگاه اصفهان تصريح كرد: در اين سفر پژوهشي كه با مساعدت اداره صنايع و معادن قم انجام شد نمونه‌هاي ژاسب قرمز ـ قهوه‌اي از ولكانيك‌هاي درياچه قم جمع‌آوري شد.

وي اظهار داشت: هنگام جمع‌آوري اين نمونه‌ها ابزار‌هاي دست ساخته انسان‌ها‌ي پارينه سنگي مياني نيز تشخيص داده شد در ميان اين ابزار‌ها تيغك‌هاي برش و هستك‌هاي مخروطي شاخص بودند.

مكي‌زاده اضافه كرد: به نظر مي‌رسد اين انسان‌هاي فوق در زماني مي‌زيسته‌اند كه درياچه قم پر آب بوده و شرايط براي زندگي آنان در اين محيط مساعد بوده است.

اين تحقيقات توسط بخش ژئوآركئولوژي موزه گروه زمين‌شناسي دانشگاه اصفهان ادامه دارد.