دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر متروی اصفهان از زیر 33 پل می گذرد یا نه؟

یکی از کاربران “” در پیامی آورده است:

مدتهاست که مسئله مترو اصفهان سوالات زیادی در ذهن ساکنان این شهر به وجود آورده و مسئولان شهر هم جواب واضحی به سوالات مردم نمی دهند.

عملکرد مسئولان مترو و شهر اصفهان این شائبه را در ذهن مردم ایجاد کرده که این مسئولان مشغول نوعی پنهان کاری در موارد مربوط به مترو اصفهان هستند.

اینکه آخر مترو اصفهان از چهار باغ عباسی عبور می کند یا نه ؟ از زیر سی و سه پل می گذرد یا نه؟ سبب ایجاد ارتعاش و تخریب مدرسه چهارباغ می شود یا نه؟ سوالاتی هستند که مسئولان مترو سیاست سکوت در مقابل آن را در پیش گرفته اند.

متاسفانه سازمان میراث فرهنگی هم که همچنان مشغول کار کارشناسی است و جای تعجب دارد که چطور وقتی در یک سفر استانی در ظرف دو ساعت می شود با کار کارشناسی 100 یا بیشتر پروژه را تصویب کرد در این مورد اینقدر کار کارشناسی به طول می انجامد؟!

اخبار غیر رسمی حاکی از این است که مترو به 50 متری سی و سه پل رسیده و کسی هم تکذیبش نمی کند. اینکه نیت مسئولان چیه معلوم نیست اما به نظر می رسد می خواهند مردم را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهند. لطفا شما اگر اخبار دقیق تری از مترو اصفهان دارید در این زمینه هم اطلاع رسانی کنید.