دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر مد بیانیه!

مدتي است صدور بيانيه‌هاي رنگارنگ در فوتبال ما به نوعي مد تبديل شده كه هر روز نفرات بيشتري سعي مي‌كنند از اين مد پيروي كنند!

به نوشته جوان؛ پيش‌تر دعواها با نيش و كنايه شروع مي‌شد، با جنگ و دعواهاي علني در روزنامه‌ها و مصاحبه‌ها اوج مي‌گرفت و با پادرمياني چند ريش‌سفيد فوتبالي پايان مي‌يافت. اما امروز هيچ پادرمياني دعواها را ختم به خير كه نمي‌كند، شيوه دعواها هم با گذشته فرق مي‌كند.

امروز دعواها با مصاحبه‌هاي گاه و بيگاه و نيش‌دار آغاز شده و با صدور بيانيه‌ها اوج مي‌گيرد و يا گاهي با صدور بيانيه‌هاي دنباله‌دار آغاز شده و به جاهاي ديگر مي‌انجامد.

اما صدور اين بيانيه‌ها از همه جالب‌تر است. جالب از اين جهت كه آنها در مصاحبه‌ها هر حرفي را كه مي‌خواهند مي‌زنند. اما شايد حرف‌هايي دارند كه دست‌نخورده باقي مي‌ماند و نياز به بيانيه دارد. به هر حال به نظر مي‌رسد داستان اين بيانيه‌‌ها به اين زودي‌ها تمام شدني نيست!