دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر ممنوعیت بازدید گروهی از قبر صدام

دولت عراق بازدید سازماندهی شده از قبر صدام حسین رییس جمهور سابق آن کشور را ممنوع کرده است.

به گزارش بی بی سی اقدام دولت عراق برای ممنوع کردن بازدیدهای گروهی به این دلیل بود که تعدادی از مدارس محلی در تکریت برای دانش آموزان خود برنامه بازدید ترتیب می دادند.

دولت عراق گفته است که به وزارت آموزش و پرورش و همچنین مقامات محلی دستور داده که از سازماندهی بازدیدها از قبر صدام خودداری کنند.

صدام که در سال 2006 در بغداد اعدام شد در روستای محل تولدش در تکریت دفن شده است.