دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر مگر مسلمان با مسلمان فرق دارد؟

یکی از کاربران”” در پیامی آورده است:

امیدوارم که این موضوع را انعکاس دهید و به رسالت خبری خود عمل کنید.

هموطنان من روز 14 تیرماه در غرب چین حداقل 140 مسلمان چینی در جریان اعتراض به وضعیت تبعیض آمیز دولت چین و مهاجرت اجباری غیر مسلمانان به آن ایالت به خون در غلطیدند و شهید شدند. اما دریغ که هیچ یک از حوزه های علمیه, سازمان کنفرانس اسلامی, دولت ایران, صدا و سیما که برای کوچکترین اتفاق در غرب (مانند موضوع مروه در آلمان) صدای وا اسلامایشان بلند می شود اعتراضی نکردند.

این موضوع یعنی چه؟ مگر مسلمان با مسلمان فرق دارد؟ مگر نه اینکه می گوییم سیاست ما مثل دیانت ما است؟ مگر دیانت ما سکوت در مقابل ظلم را جایز می داند؟ پس چرا رئیس محترم جمهورمان که دائما در فکر مسلمانان غزه است, یادی از مسلمانان چین نمی کند؟

اگر اصول گرا هستیم و اگر جزو اصول ما حمایت از مسلمانان در رنج تمامی دنیا است چگونه مسلمانان ممالک گوناگون با هم متفاوت اند؟ مردمی که خود جوش به مقابل سفارت خانه های غربی می روند تا صدای امت مسلمان ایران را به گوش دنیا برسانند آیا می دانند که سفارت چین در تهران و خیابان پاسداران است؟

آقایانی که خود را مسئول و ….. مسلمانان جهان می دانند چگونه به خود اجازه می دهند در مقابل کشته شدن بیش از صد زن و مرد بی دفاع مسلمان چینی به دست دولت آن کشور سکوت کنند؟ آیا به روز مجازات هم اعتقادی دارند؟