دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر 118 هم قطع شد + صدا

از روز گذشته، علاوه بر سرويس‌هايي همچون SMS, GPRS‌, MMS که قطع هستند، 118 تهران نيز از سرويس‌دهي خارج شده است.

به گزارش خبرنگار «»، در پي ادامه قطعي‌هاي سرويس‌هاي گوناگون مخابرات، سرويس راهنماي تلفن 118 نيز از سرويس‌د‌هي خارج شده و بسياري از مردم را دچار مشکل کرده است.

بنا بر اين گزارش، در حالي که زارعيان، مدير روابط عمومي مخابرات کل کشور، از قطعي سرويس پيامک اظهار بي‌اطلاعي مي‌کند، انتظار مي‌رود ايشان از قطعي و خارج از سرويس بودن 118 نيز ابراز بي‌اطلاعي کند.

گفتني است، هنوز دليل مشخص براي قطعي 118 و اطلاعات شهر تهران و برخي شهرهاي ديگر عنوان نشده و مردم همچنان سردرگم هستند.

شايان ذکر است، از چندي پيش، سرويس 118 کل کشور نيز که در سايت مخابرات بوده، از سرويس دهي معذور شده است.