دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر تامين93 درصد خاويار جهان از درياي خزر

مدير كل شيلات گلستان در جمع مديران شيلات افزود: در سال‌هاي اخير ذخاير اين ماهيان به دليل تغيير اكوسيستم‌هاي طبيعي محيط زيست، تخريب محل‌هاي تخم‌ريزي آلودگي‌هاي نفتي و زيست محيطي، صيد غيرمسئولانه غيرمجاز كاهش يافته است.

به گزارش ايلنا ، علي‌‌اكبر پاسندي تصريح كرد: عمليات رهاسازي ماهيان خاوياري در درياي خزر به منظور بازسازي ذخائر اين ماهيان در سال جاري به پايان رسيد.
مدير كل شيلات گلستان گفت: اين عمليات كه با آماده‌سازي مركز شهيد مرجاني آغاز شد با انتقال مولدين از دريا به محل كارگاه و شروع كار تكثير در زمستان گذشته ادامه يافت و با پرورش و رهاسازي در سه ماهه اول سال 1387، به كار خود پايان داد.
پاسندي افزود: در سال جاري در مركز تكثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد مرجاني 2 ميليون و 457 هزار و 930 قطعه بچه ماهي خاوياري توليد و بالغ بر 2 ميليون و 414 هزار و 80 قطعه در درياي خزر رهاسازي شد.
وي ادامه داد: 43 هزار و 850 قطعه به ساير مراكز تحقيقاتي و دانشگاه علوم كشاورزي گرگان ارسال شد.
پاسندي عمده گونه‌هايي را كه در درياي خزر رهاسازي مي‌شوند به لحاظ كيفي در زمره ماهيان خاوياري ممتاز جهان خواند و گفت: تكثير و رهاسازي بچه ماهيان خاوياري به منظور بازسازي ذخاير امري مهم و موثر است.
مدير كل شيلات گلستان افزود: در سال جاري گونه‌هاي فيل‌ماهي، قره‌برون، چالباش و ازون‌برون از ماهيان خاوياري هستند كه در درياي خزر رهاسازي شد.
وي همچنين با اشاره به اينكه ذخاير ماهيان خاوياري در سال‌هاي گذشته كاهش يافته است، تاكيد كرد: بايد با مشاركت بخش خصوصي اقدام به مولدسازي و پرورش در محيط دريايي و ساحلي كنيم تا بتوانيم از روند كاهش جلوگيري كنيم.

پاسندي با اشاره به اينكه ذخاير ماهيان خاوياري در سال‌هاي گذشته كاهش يافته است، تاكيد كرد: بايد با برنامه‌ريزي صحيح در بازسازي ذخائر ماهيان خاوياري كوشيد و با تمام توان از ادامه اين كاهش جلوگيري كرد.