دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر طنز؛ ملالي نيست جز دوري شما!

روزنامه اعتماد ملی در صفحه طنز خود نوشت:

كساني كه سري در روزنامه و اخبار دارند بهتر مي‌دانند كه خبرگزاري فارس يا خبر اعترافات تلويزيوني بازداشت‌شدگان اخير را مي‌دهد يا خبر «ملالي نيست به جز دوري شما!». توصيه مي‌شود بازداشت‌شدگان را به اين خبرگزاري منتقل كرده و سرويس سياسي فارس تيتر بزند: «بازداشت‌شدگان پيش ما نگهداري مي‌شوند!»