دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر فرق این و آن چیست؟!

یکی از کاربران “” در پیامی آورده است:

1-فرق اشغال شدن سرزمین برادران دینی و مسلمان فلسطینی و همتایان آنها درچین؟

2-فرق کشته شدن یک مسلمان فلسطینی با کشته شدن صدها مسلمان چینی؟

3- فرق کفن پوشیدن برای این و نگزیدن کک برای آن ؟!

4-فرق دشمن کثیف صهیونیست با دوست عزیز کمونیست؟!

5-فرق اسلام آمریکایی با اسلام روسی ؟!

6-فرق برادر پوتین با آن موجود خبیث بوش؟!