دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر هویت یک مدیر که فامیل وزیر است اعلام شد

سایت احمد توکلی بطور تلویحی نام مدیر عالیرتبه وزارت صنایع را که از اقوام محرابیان وزیر صنایع است اعلام کرد.

به نوشته سایت الف این مدیر ارشد ، افشین روغنی، معاون صنایع و اقتصادی وزیر صنایع ومعادن، عضو هیات مدیره شرکت ایران خودرو و رییس هیات مدیره شرکت سایپا است.

گفتنی است محرابیان در برنامه نگاه یک در پاسخ سوال مجری که پرسیده بود دوتن از اقوام شما از مدیران ارشد وزارتخانه هستند با اکراه آن را پذیرفت .

هنوز مشخصات دومین مدیری که از اقوام وزیر است اطلاعی منتشر نشده است.