دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر کاهش تقاضای نفت ایران به دلایل سیاسی

مـوسـسـه پی اف سی انرژی مدعی شد: تقاضای نفت ایران طی 4 ماه نخست امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.به گزارش فارس این موسسه در گزارش ادعایی خود اعلام کرد: تنش‌های سیاسی اخیر در ایران موجب شد تقاضای نفت ایران طی ماه‌های ژانویه تا آوریل بیش از 30 هزار بشکه در روز کاهش یابد. ‌راجا کیوان تحلیلگر موسسه پی اف سی انرژی گفت: پیش بینی می شود تقاضای انرژی در ایــران طـی مـاه‌هـای آینـده بیش از پیش کاهش یابد.ایران پس از عربستان دومین تــولـیــد کـنـنــده بـزرگ نفـت خـاور میـانـه بـه شـمار مــی‌رود‌. بــر اســاس آمــارهــای بـریتیـش پترولیوم، تقاضای نفت ایران سال گذشته به 73/1 مـیلیون بشکه در روز رسید . ایران دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک نیز به شمار می رود.