دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر اجراي منشور باقي الصالحات فوتبال

عضو هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال گفت: اجراي منشور اخلاقي از اولويت هاي کاري ما در فدراسيون فوتبال است.

به گزارش ايسنا، سيد محمد هادي آيت اللهي با اشاره به مباحثي که اين روزها در خصوص منشور اخلاقي فدراسيون فوتبال مطرح شده است گفت: اولويت کاري ما در فدراسيون فوتبال تعريف، تدوين و اجراي منشور اخلاقي است، براي ما اخلاقي پهلواني مهم تر از اخلاق قهرماني است.

عضو هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال ادامه داد: اينکه برخي با اجراي منشور اخلاقي و يا با کليات آن مخالفند ريشه در گذشته دارد که هرکس به راحتي به خود اجازه مي داد همه‌ي اصول اخلاقي و جوانمردي را در فوتبال ناديده بگيرد و از راه فوتبال به اهداف نامشروع خود برسد.

آيت اللهي منشور اخلاقي را خط قرمز خود و همکارانش در فدراسيون فوتبال عنوان مي کند و مي افزايد: تمام تلاش ما نهادينه کردن اخلاق و پهلواني در فوتبال کشور است چرا که ورزش قهرماني خواسته و ناخواسته در جريان است و تنها عنوان پهلواني و ارزش هاي اخلاقي است که تا هميشه ماندگار مي شود، همانگونه که هنوز هم با گذشت چندين دهه از دوران قهرماني تختي اين خصلت هاي پهلواني اوست که زبانزد خاص و عام است.

رئيس هيأت فوتبال فارس اجراي منشور اخلاقي را کاري با مقاومت هاي بسيار مخالفان مي داند و مي گويد: اصول اخلاقي با فرهنگ و عادت روزانه افراد در طول زمان تبيين مي شود و شکل مي گيرد و بدون شک براي تغيير برخي عادت ها و روش هاي ناپسند و ناهنجار افراد در ميادين ورزشي هم زمان کافي و هم حوصله و سعه صدر لازم است که مسئولان ذيربط در فدراسيون فوتبال با رعايت اين شرايط و درک موقعيت استراتژيک فوتبال کشور مصر به رعايت موازين اخلاقي مي باشند.

آيت اللهي اجراي منشور اخلاقي در فوتبال کشور را باقي الصالحات فوتبال ايران دانست.