دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر ادعای رویترز در مورد تجمعات پراکنده در تهران

خبرگزاری رویترز عصر پنجشنبه ادعا کرد پلیس در تهران چند تجمع پراکنده در تهران را متفرق کرده است.

این خبرگزاری که گزارش خود را بر مبنای مشاهدات شاهدان عینی استوار کرده افزودکه تظاهرکنندگان در خیابان انقلاب و حوالی دانشگاه تهران تجمع کردند اما با حضور گسترده پلیس روبرو شدند.

بر اساس گزارش رویترز دز برابر دانشگاه تهران پلیس گاز اشک آور شلیک کرد و چند نفر را بازداشت نمود.