دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر اوپک: ونزوئلا ایران را پشت سر گذاشت

عليرغم اينكه بر اساس گزارش جديد بريتيش پتروليوم وگزارشهاي قبلي اوپك، ايران همچنان با بيش از 137 ميليارد بشكه نفت دومين ذخاير نفتي جهان پس از عربستان را دارد، اوپك در تازه‌ترين گزارش خود مدعي شد، ونزوئلا ذخاير نفتي خود را در سال 2008 به 172 ميليارد بشكه رساند و جاي ايران را گرفت.

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل خبرگزاري فارس، اوپك در اين گزارش مدعي شد، افزايش ذخاير كشف شده نفت ونزوئلا تاثير زيادي در رشد ذخاير نفتي اوپك در سال 2008 داشته است . بر اساس اين گزارش ، ميزان ذخاير كل نفتي اوپك طي سال 2008 با 75.34 ميليارد بشكه افزايش معادل 7.9 درصد رشد به بيش از 1027 ميليارد بشكه رسيده است .

اين گزارش تصريح كرد: ميزان ذخاير نفتي ونزوئلا سال گذشته با 73 درصد رشد به بيش از 172.3 ميليارد بشكه رسيده است . اين بيشترين رشد ذخاير نفتي اوپك از سال 1988 ميلادي به شمار مي رود و اين بدان معناست كه ونزوئلا با پيشي گرفتن بر ايران ، عراق و كويت دومين ذخاير بزرگ نفت اوپك را پس از عربستان در اختيار دارد .

بر اساس گزارش جديد اوپك ، عربستان تنها كشوري است كه طي سال 2008 با كاهش ذخاير نفتي روبرو شده است . ذخاير نفتي اين كشور از 264.209 ميليارد بشكه در سال 2007 به كمتر از 264.063 ميليارد بشكه رسيده است . ذخاير جهاني نفت نيز از 1219 ميليارد بشكه در سال 2007 به بيش از 1295 ميليارد بشكه در سال 2008 رسيده است .

به گزارش فارس، اين در حالي است كه بر اساس آمارهاي بريتيش پتروليوم ، ميزان ذخاير نفتي اوپك از 957 ميليارد بشكه در سال 2007 به كمتر از 955 ميليارد بشكه در سال 2008 رسيده است . بر اين اساس ميزان ذخاير نفتي ونزوئلا نيز بدون تغيير نسبت به سال 2007 در حد 99.4 ميليارد بشكه باقي مانده است.