دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر بانكهاي عربي ديگر سود نمي‌دهند

تشديد بحران اقتصادي و مالي جهان و رشد مطالبات معوق موجب كاهش شديد سود بانكهاي كشورهاي عربي شد.

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل خبرگزاري فارس، بانك ان دي بي امارات و بانك ملي ابوظبي دو بانك بزرگ منطقه طي سه ماه دوم امسال با كاهش 27 و 36 درصدي سود روبرو خواهند شد . موسسه جي پي مورگان نيز اعلام كرد ، با توجه به شرايط حاكم بر سيستم بانكي امارات دورنماي چندان اميدوار كننده اي را نمي توان براي بانكهاي اماراتي طي 12 تا 18 ماه آينده تصور كرد .

بر اساس گزارش گلف تايمز، بانك ان بي دي امارات نيز اعلام كرد ، با توجه به افزايش مطالبات معوق و وامهاي بد ، ميزان درآمدهاي اين بانك تا پايان سال 2009 به شدت كاهش خواهد يافت .

بنابراين گزارش، از بين رفتن حباب بخش مسكن امارات ، تاثير منفي شديدي بر قيمت مسكن در اين كشور و ساير كشورهاي عربي داشته و فشار زيادي را بر موسسات مالي و بانكهاي كشورهاي عربي وارد كرده است .

يك تحليل گر مسائل مالي در دوبي نيز گفت ، واقعيت اين است كه تيم هاي مديريتي بانكهاي كشورهاي عربي تجربه لازم را براي مقابله با بحران اقتصادي و مالي ندارند .

اكثر بانكهاي عربستان نيز امسال با كاهش شديد سود روبرو خواهند شد . موسسه اتحقيقاتي ئي اف جي هرمس نيز اعلام كرد ، ميزان سود بانك رياض طي سه ماه دوم امسال بيش از 34 درصد كاهش خواهد يافت . ميانگين سود گروه مالي سامباي عربستان نيز با كاهش 6.56 درصدي روبرو خواهد شد .
به گزارش فارس، سود بانكهاي كويتي نيز در اين مدت با كاهش شديدي روبرو خواهد شد . سود بانك ملي كويت طي سه ماه دوم امسال با كاهش شديد 26.88 درصدي روبرو مي شود. سود موسسه مالي كي اف اچ بزرگترين موسسه مالي كويت نيز در اين مدت با كاهش 16/51 درصدي و سود موسسه جي آي اچ بزرگترين بانك سرمايه گذاري كويت نيز در اين مدت بيش از 73 درصد كاهش خواهد يافت.