دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر تلاشهای وزیر خارجه ترکیه درباره حوادث چین

احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه بعد از حوادث خونبار منطقه خودمختار اویغورستان با وزرای امور خارجه کشورهای مختلف جهان به صورت تلفنی گفتگو کرده، خواستار مداخله بیشتر جامعه بین الملل در این موضوع شد.

داوود اوغلو روز گذشته با برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه، دیوید میلیبند وزیر امورخارجه انگلستان و منوچهر متکی وزیر امورخارجه ایران به صورت تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع آگاه از وزارت امورخارجه ترکیه، وزیر امورخارجه در این گفتگوهای تلفنی با مورد توجه قرار دادن وزرای خارجه کشورهای فوق به “تراژدی انسانی روی داده در منطقه خودمختار اویغور سینجان چین” اندوه و نگرانی خود را از آسیبهای جانی و مالی در اویغورستان ابراز داشت.

داووداوغلو در مذاکرات تلفنی خود بر جلوگیری از تبدیل این حوادث به درگیری نژادی فراگیر تأکید کرده و انتظار خود را از جوامع بین المللی برای مداخله بیشتر در این موضوع به زبان آورد.

تلاشهای وزیر امورخارجه ترکیه در زمینه بررسی حوادث اویغورستان چین، ادامه خواهد یافت.