دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر توصيه‏هاي رونالدو به همنامي با شماره 9

رئال مادريد، نامها و ستاره ها را جابجا مي کند. ديروز دل بوسکه، امروز پيگريني. انتظارها، پروژه جديد کهکشانيها، سرمايه گذاري و هيجان مطلق.

فلورنتينو پرس حلقه ارتباطي با تاريخ نوشته شده روي پيراهني که شماره 9 روي آن حک شده، است. يک ستاره ديگر. از يک رونالدو به يک رونالدوي ديگر. از پديده به کريستيانو. بدون اينکه شماره پيراهن تغييرکند. هردو در رئال مادريد يک پيراهن را بر تن مي کردند، با اين تفاوت که رونالدوي برزيلي براي وارث خود حرفهاي جالبي دارد و به او توصيه مي کند مراقب دوستان جديد و افرادي که دور و اطراف او پرسه مي زنند، باشد.

رونالدو در گفتگو با برنامه «بم اميگو» اسپورت تي وي برزيل در مورد خودش و کريستيانو رونالدو اين چنين مي گويد: مقايسه بين من و کريستيانو رونالدو اجتناب ناپذير است. بخصوص اينکه همنام هستيم. او نام خود را در تاريخ فوتبال نوشته و من هم قبل از او اين کار را کرده بودم و مي خواهم در کورينتانس آن روند را ادامه دهم.

رونالدو هم مثل رونالدوي امروز رئال پيراهن شماره 9 تيم اسپانيايي را پوشيده بود و خيلي خوب مي داند که پوشيدن اين پيراهن چه معنايي دارد و چه احساسي به بازيکن مي دهد و چه مسؤوليتي را روي دوش او مي گذارد: مهم اين است که وقتي يک تيم با بازيکنان بزرگ داريد، يک رهبر مقتدر هم داشته باشيد. ما سال اول اين کار را کرديم. و حتي در نيمه اول فصل بعدي هم در انجام اين کار موفق بوديم. ولي بعد دل بوسکه را بيرون کردند و کارلوس کرش آمد و ديگر هيچ عنواني کسب نکرديم.

داشتن يک تيم با ستاره هاي زياد راحت نيست. مهم اين است که يک رهبر قوي داشته باشيد و در اطراف شما افرادي باشند که بتوان به آنها اعتماد کرد.

رونالدو که حتي بدش نمي آيد در حوزه سياست هم خود را وارد کند، در مورد لولا رئيس جمهور برزيل مي گويد: او نقش مهمي براي پروژه هاي جديد کورينتيانس ايفا کرده و با خيلي از سرمايه گذاران بزرگ تماس گرفته تا از آنها کمک مالي درخواست کند.